STX Matematik A 27. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 5
  • 438
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A 27. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne uden hjælpemidler fra eksamen i matematik til Matematik A på STX, som blev brugt til eksamen fredag den 27. maj 2016.

Studienets kommentar

Løsningerne til delprøven med hjælpemidler kan du finde her STX Matematik A 27. maj 2016 - Delprøven med hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1 - Reducér (x+5)^2-25
Opgave 2 - Bestem determinanten af a og b. a=(3 -7) og b=(8 5)
Opgave 3 - Indfør passende variable, og opstil en model, der beskriver udviklingen i kommunens indtægt fra parkering.
Opgave 4 - Bestem den stamfunktion til f, hvis graf går gennem punktet P(2,20) P. f(x)=x^3+10x
Opgave 5 - Undersøg, om f er en løsning til differentialligningen dy/dx=y-x+1.
Opgave 6 - Skitsér i samme koordinatsystem en mulig graf for hver af funktionerne f og g. f(x)=k·(x+2)·(x-6) og g(x)=m·(x+2)·(x-6)

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 3:

Der er tale om en eksponentiel model, da indtægten vokser med en fast årlig procentdel. Det vil sige en model på formen:
f(x)=b·a^x
Hvor:
f(x) angiver kommunens årlige indtægt fra parkering i mio. kr.
x angiver antal år efter 2010
b angiver værdien af f(0) (indtægten fra parkering i år 2010). Det vil sige, at b=15
a er fremskrivningsfaktoren og fortæller os noget om den årlige vækstrate, idet:
a=1+r=1+(11,8%)=1+0,118=... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A 27. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.