Kognitiv psykologi - Jean Piaget

 • HHX 3. år
 • Psykologi C
 • Ingen givet
 • 4
 • 1290
 • Word2007

Noter: Kognitiv psykologi - Jean Piaget

Noter som omhandler kognitiv psykologi og kommer ind på Jean Piaget.

Indhold

Tænkning i centrum
Kognitive "skemaer"
Tanken kommer før følelsen
Kan man tænke forkert?
Hvad indebærer det kognitive perspektiv
Jean Piaget
Den senso-otoriske fase
Den præ-operationelle fase
Den konkret operationelle fase
Den abstrakt-operationelle fase

Uddrag

Tænkningen i Centrum
Kognition = Hvordan vi organiserer vores viden og danner begreber. (Den viden vi opsamler kategorisere vi.)
Studerer man hvordan vi tænker, frem for hvordan vi føler, anlægger man et kognitivt perspektiv. Man har fokus på hjernen.
Jean Piaget studerede, hvordan børns måde at tænke på udvikler sig. Kognitiv psykologi inkluderer også studiet af vores evne til at lære nye ting og evne til at huske.
Virkeligheden opfattes forskelligt
Situationer kan opfattes meget forskellig alt efter hvad vi er vant til osv.
Kognitive ”skemaer”
Den kognitive psykologis første udgangspunkt er:
”at mennesker tænker, tolker, husker og træffer beslutninger ud fra visse ”kognitive skemaer”, som det har fået gennem tidligere erfaringer og indlæring”... Køb adgang for at læse mere

Kognitiv psykologi - Jean Piaget

[8]
Bedømmelser
 • 21-06-2011
  ser fin ud.. men uden tilhørene bog virker opgaven mangelfuld
 • 02-12-2011
  rigtig god................................................
 • 09-04-2015
  God til inspiration og noter.
 • 14-05-2014
  god opgave må man sige