HHX Matematik B 2015 17. august - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 2. år
 • Matematik B
 • 12
 • 12
 • 1058
 • PDF

Vejledende besvarelse: HHX Matematik B 2015 17. august - Delprøven med hjælpemidler

Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik B på HHX fra mandag den 17. august 2015 kan du se her.

Indhold

Opgave 6
a) Forklaringer til nedenstående linjer skal gives. Benyt eventuelt bilag 2.
b) Isolér r_3 i formlen r=3^√((1+r_1)·(1+r_2)·(1+r_3))-1.
Opgave 7
a) Lav et xy-plot af sammenhængen mellem antal år efter 1996 x og entréindtægter i mio. kr. y.
b) Opstil en eksponentiel regressionsmodel, der beskriver sammenhængen mellem x og y og vurdér, om en målsætning på en årlig 5%-stigning i entréindtægter er opfyldt.
c) Bestem det år, hvor entréindtægterne ifølge modellen overstiger 250 mio. kr.
d) Skriv ud fra dine svar til spørgsmål a), b) og c) et kort indlæg til Tivolis årsrapport.
Opgave 8
a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra filen straf.
b) Opstil en relevant hypotese, der kan undersøge dette og test denne med et signifikansniveau på 5%.
Opgave 9
a) Bestem de variable enhedsomkostninger ved en produktionsmængde på 100 liter.
b) Bestem den produktionsmængde, der giver de mindste variable enhedsomkostninger.
c) Bestem forskriften for de samlede produktionsomkostninger C og bestem produktionsmængden svarende til samlede produktionsomkostninger på 63500 kr.
Opgave 10A
a) Bestem sandsynligheden for at en tilfældig valgt tube indeholder under 48 ml.
b) Bestem et 95%-konfidensinterval for middelværdien af indholdet ud fra stikprøven.
Opgave 10B
a) Bestem f'(x), og bestem monotoniforholdene for f.
b) Bestem koordinatsættet til røringspunktet for denne tangent.
Opgave 10C
a) Bestem saldoen på kontoen umiddelbart efter den 1/1-2016.
b) Bestem saldoen på kontoen den 1/1-2017.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 9.c i eksamenssættet:

Forskriften bestemmes vha. WordMat:
C(x)=VE(x)·x+50000=x·(0,015·x^2-0,6·x+45)+50000
Udtrykket udvides vha. CAS-værktøjet WordMat.
0,015·x^3-0,6·x^2+45·x+50000
Forskriften for de samlede produktionsomkostninger kan nu defineres:
C(x)≔0,015x^3-0,6x^2+45x+50000
Der gælder stadig, at x≥0
Vi løser nu:
C(x)=63500
⇕ Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMat.
x=... Køb adgang for at læse mere

HHX Matematik B 2015 17. august - Delprøven med hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
 • 20-06-2016
  Givet af Studerende på 10. år
  rweglw kertmlek rnwerklntwekr tnwet kmwer tnkwe tnwej rt