HHX Matematik B 2015 15. december - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 2. år
 • Matematik B
 • 12
 • 14
 • 1708
 • PDF

Vejledende besvarelse: HHX Matematik B 2015 15. december - Delprøven med hjælpemidler

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik B på HHX, som blev stillet den 15. december 2015.

Her finder du løsningerne til delprøven uden hjælpemidler HHX Matematik B 2015 15. december - Delprøven uden hjælpemidler.

Indhold

Opgave 6: (2x+9)·(e^x-9)=0
a) Forklaringer til udregningerne nedenfor ønskes.
Opgave 7
a) Bestem det opsparede beløb på kontoen umiddelbart efter indbetaling nr. 10.
Opgave 8
a) Lav en grafisk præsentation af omsætningen.
b) Bestem et 95%-konfidensinterval for middelværdien.
c) Bestem sandsynligheden for, at koncertstedet en tilfældigt udvalgt dag har en omsætning på mellem 9500 kr. og 13250 kr.
d) Skriv til koncertstedets bestyrer og præsentér dine svar på spørgsmål a), b) og c).
Opgave 9: C(x)=0,025x^3-2,5x^2+100x+1000
a) Bestem forskriften for GROMK .
b) Bestem den produktion, der giver de mindste grænseomkostninger.
Opgave 10
a) Bestem en forskrift for funktionen f .
b) Bestem det antal gange om ugen virksomheden skal levere varer til henholdsvis centrallager i Aalborg og centrallager i København for at opnå det størst mulige samlede dækningsbidrag.
c) Bestem det antal timer, der er til rådighed til transport, der ikke bliver udnyttet ved løsningen bestemt i b).
Opgave 11A
a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen.
b) Opstil en hypotese, der kan teste dette og test hypotesen med et signifikansniveau på 5%.
Opgave 11B: g(x)=x^2+2e^x
a) Bestem en ligning for tangenten t.
b) Tegn t og grafen for g i samme koordinatsystem og markér røringspunktet for tangenten t.
Opgave 11C
a) Opstil en lineær regressionsmodel E(t)=a·t+b, hvor E(t) er procentdel fossil energi t år efter 2000.
b) Forklar betydningen af tallene a og b i modellen, og bestem hvilket år procentdelen af fossil energi ifølge modellen når under 60.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 10.b i eksamenssættet.

Fælgende begrænsninger afgrænser sammen kapacitetsområdet for kriteriefunktionen f:
Pakning og læsning:
3x+3y≤90
⇕ Uligheden løses for y vha. CAS-værktøjet WordMat.
y≤30-x
Papirarbejde:
0,9x+0,3y≤15
⇕ Uligheden løses for y vha. CAS-værktøjet WordMat.
y≤50,0-3·x
Transporttid:
4x+1,5y≤80
⇕ Uligheden løses for y vha. CAS-værktøjet WordMat.
y≤53,33333333333333-2,666666666666667·x
Desuden må der selvfølgelig gælde, at:
x≥0
y≥0
Kapacitetsområdet indtegnes nu... Køb adgang for at læse mere

HHX Matematik B 2015 15. december - Delprøven med hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
 • 20-06-2016
  Givet af Studerende på 10. år
  eg wkenglke nwlekg nwelkgrn welgweg wæeg