HHX Matematik B 2015 26. maj - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 2. år
 • Matematik B
 • 12
 • 13
 • 1849
 • PDF

Vejledende besvarelse: HHX Matematik B 2015 26. maj - Delprøven med hjælpemidler

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamen i matematik til Matematik B på HHX, som blev brugt til eksamen tirsdag den 26. maj 2015.

Indhold

Opgave 6
a) Nedenfor er den nominelle rente r bestemt. Forklaringer til udregninger skal gives. Bilag 2 kan benyttes.
b) Isolér r i udtrykket R_e=(1+r/n)^n-1, evt. ved hjælp af et CAS-værktøj.
Opgave 7
a) Lav en grafisk præsentation, som beskriver fordelingen af dækningsbidragene.
b) Bestem gennemsnit, kvartilsæt og standardafvigelse for dækningsbidragene.
c) Skriv et resumé til virksomhedens ledelse, hvor du ud fra svarene i a) og b) samt den nye undersøgelses deskriptorer beskriver udviklingen i fordelingen af ordrernes dækningsbidrag.
Opgave 8
a) Bestem den kvartårlige ydelse.
b) Bestem den kvartårlige ydelse uden afdragsdel.
Opgave 9
a) Opstil en tabel som nedenstående med data fra filen storebaelt.
b) Opstil en relevant hypotese til at undersøge dette og test hypotesen med et signifikansniveau på 5 %.
Opgave 10
a) Lav et xy-plot af data og estimér modellens parametre a og b.
b) Bestem en forskrift for omsætningen R og bestem den afsætning, der giver størst omsætning.
Opgave 11A
a) Bestem en forskrift for f .
b) Bestem det antal DRAIN og det antal AWAY virksomheden skal producere og sælge pr. uge for at opnå det størst mulige samlede dækningsbidrag.
Opgave 11B
a) Bestem ekstremum og markér det på en graf for f.
b) Bestem denne tangents skæring med y-aksen.
Opgave 11C
a) Bestem sandsynligheden for, at der højst er 9 forsinkede leverancer i en tilfældig stikprøve på 60 leverancer.
b) Bestem et 95%-konfidensinterval for andelen af forsinkede leverancer og vurdér, om andelen er ændret efter ansættelsen af den nye logistikchef.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 11A.b:

Produktionen er underlagt følgende begrænsninger:
Samling:
1·x+2·y≤1000
⇕ Uligheden løses for y vha. CAS-værktøjet WordMat.
y≤-(x-1000)/2
Kalibrering:
0,4·x+0,2·y≤190
⇕ Uligheden løses for y vha. CAS-værktøjet WordMat.
y≤950-2·x
Test:
0,25·x+0,25·y≤150
⇕ Uligheden løses for y vha. CAS-værktøjet WordMat.
y≤600,0-x
Desuden må der gælde, at:
x>0
y>0
Vha. ovenstående begrænsninger kan kapacitetsområdet nu indtegnes... Køb adgang for at læse mere

HHX Matematik B 2015 26. maj - Delprøven med hjælpemidler

[2]
Bedømmelser
 • 08-02-2017
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Nogle få fejl, og meget få forklaring. God opgave forståelse
 • 19-05-2016
  Til virkelig stor gavn! Den anbefales stærkt!