Omsorgssvigt | Psykologi C

 • HF 2. år
 • Psykologi C
 • Ingen givet
 • 20
 • 6151
 • PDF

Rapport: Omsorgssvigt | Psykologi C

Rapport lavet i Psykologi C om omsorgssvigt med analyse af case om Morten.

Uddrag

Indledning

Den største glæde for et menneske er, når det bliver forælder. Det er dét, der er formålet med livet. At have ansvaret for dette lille skrøbelige væsen, og at kunne overøse det med kærlighed er, hvad de fleste drømmer om. Hvis det er korrekt, må vi kunne sige, at den gode vilje er til stede. Alligevel hører vi om mange triste skæbner, hvor nogle børn aldrig rigtig bliver hele mennesker, selv om myn-dighederne fjerner dem fra deres forældre. Disse børn har været udsat for et længerevarende omsorgssvigt. Det kan være tale om både fysisk omsorgssvigt og psykisk omsorgssvigt. Det er disse børn, opgaven drejer sig om. Om hvad det er, der sker, når børn bliver udsat for omsorgssvigt, og hvilke konsekvenser det kan få for deres liv. Hovedvægten er lagt på, hvad man kalder ”de tidligt voksne børn” og ”de tidligt frustrerede børn”, herunder hvilke behandlingsmuligheder der findes for dem, og hvor gode disse er. Endelig tages der udgangspunkt i en case, hvor vi møder Morten, som er et autentisk eksempel på et barn, der har været udsat for omsorgssvigt.

Metode

Min måde at gribe opgaven an på har været, at jeg har gennemlæst, for Mahlers vedkommende, hen-des bog ”Barnets Psykiske Fødsel”, og afsnittet om hende i ”Udviklingspsykologiske Teorier.” Herfra er de, for denne opgave, væsentlige elementer i hendes udviklingsteori sammenstruktureret og vedlagt som bilag. Samme metode er brugt i forbindelse med Jean Piagets udviklingsteori, hvor bøgerne ”Ud-viklingspsykologiske Teorier”, og ”Udviklingens Veje” er brugt ... Køb adgang for at læse mere

Omsorgssvigt | Psykologi C

[55]
Bedømmelser
 • 09-12-2003
  Det minder mest om en opgave fra en 9.klasses elev. Konklusion er for kort, og sproget lidt barnligt. Men det gav gode ideer til litteraturvalg.
 • 23-05-2004
  Helt ærlig - så synes jeg at opgaven er dårlig! jeg kunne ingenting bruge fra den...
 • 22-05-2012
  Givet af Lærerstuderende på 3. år
  Mangler casen som bilag - samt de andre bilag, der henvises i i noterne.
 • 03-08-2011
  Givet af Lærerstuderende på 1. år
  Flot gennemarbejdet opgave