Omsorgssvigt | Redegørelse

 • HHX 3. år
 • Psykologi B
 • 9
 • 19
 • 5335
 • PDF

Projekt: Omsorgssvigt | Redegørelse

Opgaven redegør for begrebet omsorgssvigt og gennemgår forskellige typer af omsorgssvigt. Det teoretiske udgangspunktet er Bowlby og Stern.

Indhold

Indledning 2
Definitionen af omsorg 3
Definition af omsorgssvigt 3
Aktivt fysisk omsorgssvigt 4
Passivt fysisk omsorgssvigt 4
Aktivt psykisk omsorgssvigt 5
Passivt psykisk omsorgssigt 5
Psykologiske teorier 6
Bowlbys tilknytningsteori 6
Bowlbys adskillelsesteori 7
Sterns udviklingsteori 8
Analyse af casen Rikke og Naja 9
Årsager til omsorgssvigt 14
Konsekvenser af omsorgssvigt 15
Konklusion 18
Litteraturliste 19

Uddrag

I dansk forskning formodes det, at ca. 15 %. af den samlede børnegruppe i alderen 0-16 år er i risikozonen for, at blive omsorgssvigtet. Dette tal kan dog være en del stør-re, da ikke alle tilfælde bliver registreret. For de 0-3 årige er 4 % udsat for oms... Køb adgang for at læse mere

Omsorgssvigt | Redegørelse

[6]
Bedømmelser
 • 09-05-2011
  Givet af Studerende på 3. år
  fantastisk god opgave. jeg kunne gidt bruge den
 • 30-06-2011
  rigtig go opgave. man få ideer fra det.
 • 18-12-2013
  Gode eksempler på forskellig omsorg
 • 19-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  zmdnbc kjsdvs coæ,JcDVSVWVWDV