[92]

Vejledende Enkeltopgaver Matematik STX B-niveau

Her er vores besvarelse af opgaverne fra Vejledende Enkeltopgaver Matematik STX B-niveau (marts 2020).

Du kan finde opgaverne på emu.dk.

Vi har også lavet løsninger til

Besvarelsens opbygning

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger.

Løsningerne til delprøve 1-opgaverne er lavet i to versioner:

Løsningerne til delprøve 2-opgaverne er lavet med CAS-værktøjet WordMat.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 1.D2.2 b):

Vi får oplyst, at udviklingen i prisen på frisk mælk i perioden 2010 - 2019 vokser eksponentielt, dvs. at sammenhængen mellem tiden t (målt i år efter 2010) og prisen p (målt i kr.) er givet ved funktionen

p(t) ≔ b·(1 + r)t

Priserne i 2010 og 2019 var hhv. 9 kr. og 12,8 kr., så p(0) = 9 og p(9) = 12,8. Vi bestemmer vækstraten, r, dvs. den gennemsnitlige årlige procentvise stigning ved at løse ligningssystemet:

...

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 1.D2.3 a):

Vi aflæser på figuren med det enkeltlogaritmiske plot, at grafen for N er en ret linje, dvs. at N er en eksponentiel funktion. Da N er en eksponentiel funktion, så er N givet ved

N(t) ≔ b·at

Vi får oplyst, at N(3) = 300 og N(14) = 4000. Vi benytter ligningssystemet til at bestemme a og b:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Vejledende Enkeltopgaver Matematik STX B-niveau

[92]
Bedømmelser
 • 08-11-2022
  Givet af 2.g'er på STX
  Mega god, dog er det ikke så fedt når der står "løst i wordmat" da vi ikke bruge wordmat på vores skole, så det er lidt kompliceret.
 • 24-01-2022
  Givet af 1.g'er på STX
  Rigtig god hjælp, dog er det lidt træls at løsningerne ikke inkludere de originale formler for selve løsningen.
 • 12-09-2022
  Givet af 3.g'er på STX
  Der er beregningsfejl ved opgave 6.D1.3.
  Hej! Tak for at gøre opmærksom på, at der var en fejl i opgave 6.D1.3. Fejlen er nu rettet :-)
  Givet af: Studienet.dk redaktionen
 • 21-03-2022
  Givet af HHX-elev på 3. år
  fantastisk