[121]

Vejledende Enkeltopgaver Matematik STX B-niveau

Her er vores besvarelse af opgaverne fra Vejledende Enkeltopgaver Matematik STX B-niveau (marts 2020).

Du kan finde opgaverne på emu.dk.

Vi har også lavet løsninger til

Besvarelsens opbygning

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger.

Løsningerne til delprøve 1-opgaverne er lavet i to versioner:

Løsningerne til delprøve 2-opgaverne er lavet med CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 1.D2.2 b):

Vi får oplyst, at udviklingen i prisen på frisk mælk i perioden 2010 - 2019 vokser eksponentielt, dvs. at sammenhængen mellem tiden t (målt i år efter 2010) og prisen p (målt i kr.) er givet ved funktionen

p(t) ≔ b·(1 + r)t

Priserne i 2010 og 2019 var hhv. 9 kr. og 12,8 kr., så p(0) = 9 og p(9) = 12,8. Vi bestemmer vækstraten, r, dvs. den gennemsnitlige årlige procentvise stigning ved at løse ligningssystemet:

...

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 1.D2.3 a):

Vi aflæser på figuren med det enkeltlogaritmiske plot, at grafen for N er en ret linje, dvs. at N er en eksponentiel funktion. Da N er en eksponentiel funktion, så er N givet ved

N(t) ≔ b·at

Vi får oplyst, at N(3) = 300 og N(14) = 4000. Vi benytter ligningssystemet til at bestemme a og b:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Vejledende Enkeltopgaver Matematik STX B-niveau

[121]
Bedømmelser
 • 08-11-2022
  Givet af 2.g'er på STX
  Mega god, dog er det ikke så fedt når der står "løst i wordmat" da vi ikke bruge wordmat på vores skole, så det er lidt kompliceret.
 • 28-01-2024
  Givet af 2.g'er på STX
  En del af opgaverne mangle billeder af fx grafer eller lignende. Derfor er det svært at lave nogle af opgaverne som mangler informationer.
  Vi har kun hjælp til at løse opgaverne – ikke selve opgaverne, som vi også skriver på forsiden.
  Givet af: Studienet.dk redaktionen
 • 21-06-2024
  Givet af 2.g'er på STX
  Har brugt denne til at øve mig til mat B skriftlig eksamen og har lige fået 12! Tak:D
 • 02-06-2024
  Givet af 1.g'er på STX
  super