Delprøve 2

Delprøve 2 i kapitlet Tal, ligninger og formler består af opgaverne 1.D2.1 - 1.D2.3. Du finder vores løsninger her: