5.D2.15 - 5.D2.20

5.D2.15

a)

Opstil en nulhypotese, der kan anvendes til at teste om tilslutningen til partiet G er ændret.

Du kan få hjælp til at opstille nulhypotesen i vejledningen Opgaver om binomialtest.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Benyt et binomialtest med et 1% signifikansniveau til at vurdere, om tilslutningen til partiet G er ændret.

Du kan få hjælp til binomialtest i vejledningen Opgaver om binomialtest.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

5.D2.16

a)

Benyt et binomialtest med et 1% signifikansniveau til at vurdere, om nulhypotesen kan forkastes.

Du kan få hjælp til binomialtest i vejledningen Opgaver om binomialtest.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

5.D2.17

a)

Bestem ud fra stikprøven i 2016 et 95%-konfidensinterval for andelen af gymnasieelever i kommunen, der dyrker motion i deres fritid.

Få hjælp til at bestemme et konfidensinterval i vejledningen Bestem et konfidensinterval for andelen af succeser, p .

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Undersøg, om man på baggrund af konfidensintervallet kan konkludere, at andelen af gymnasieelever i kommunen, der dyrker motion i deres fritid, har ændret sig. 

Få hjælp til at vurdere, om andelen af gymnasieelever, der dyrker motion i deres fritid, har ændret sig, i vejledningen Vurdér et udsagn på baggrund af et konfidensinterval.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

5.D2.18

a)

Bestem 95%-konfidensintervallet for andelen af de 8-årige med mobiltelefon i 2016.

Få hjælp til at bestemme et konfidensinterval i vejledningen Bestem et konfidensinterval for andelen af succeser, p .

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Gør med udgangspunkt i konfidensintervallet rede for, at man ikke ud fra stikprøven kan konkludere, at andelen af 8-årige med mobiltelefon har ændret sig fra 2011 til 2016. 

Få hjælp til at redegøre for, at andelen af 8-årige med en mobiltelefon ikke har ændret sig, i vejledningen Vurdér et udsagn på baggrund af et konfidensinterval.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Hvor stor må denne anden stikprøve mindst have været?

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

5.D2.19

a)

Tegn et søjlediagram for fordelingen af X.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem middelværdien μ og spredningen σ for X.

Få hjælp til at bestemme middelværdien og spredningen i vejledningen Bestem middelværdi eller spredning.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

5.D2.20

a)

Tegn et søjlediagram for fordelingen af X.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem de værdier af X, der har en sandsynlighed større end 12%.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind