4.D2.1 - 4.D2.7

4.D2.1

Bemærk: Vi har løst oktober 2021-versionen af opgave 4.D2.1 fra Vejledende enkeltopgaver om lineær regression (Klik her for at hente opgavesættet).

a)

Bestem tallene a og b ved lineær regression, og tegn residualplottet.

Få hjælp til at bestemme a og b i vejledningen Opgaver om lineær regression.

Få hjælp til at tegne et residualplot i vejledningen Tegn residualplot, bestem residualspredning og vurdér lineær models anvendelighed.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Hvilken længde har en fisk med et kviksølvindhold på 52 ppm ifølge modellen?

Du kan bestemme længden med metoden beskrevet her: Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Bestem f(59), og kommentér resultatet.

Du kan bestemme f(59) med metoden beskrevet her: Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

4.D2.2

a)

Bestem de kumulerede frekvenser, og tegn sumkurven for fordelingen.

Få hjælp til at bestemme de kumulerede frekvenser og tegne sumkurven i vejledningen Bestem de kumulerede frekvenser, og tegn en sumkurve.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem ændringen i antallet af danskere over pensionsalderen, hvis pensionsalderen var blevet sat op fra 65 år til 67 år.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

4.D2.3

Bemærk: Vi har løst oktober 2021-versionen af opgave 4.D2.3 fra Vejledende enkeltopgaver om lineær regression (Klik her for at hente opgavesættet).

a)

Bestem tallene a og b ved regression.

Få hjælp til at bestemme a og b i vejledningen Opgaver om lineær regression.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Tegn et residualplot, og bestem residualet i punktet (221,81).

Få hjælp til at tegne et residualplot i vejledningen Tegn residualplot, bestem residualspredning og vurdér lineær models anvendelighed.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Hvad vil ventetiden til det næste udbrud være ifølge modellen, hvis et udbrud har varet 218 sekunder?

Få hjælp til at bestemme ventetiden i vejledningen Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

4.D2.4

Bemærk: Vi har løst oktober 2021-versionen af opgave 4.D2.4 fra Vejledende enkeltopgaver om lineær regression (Klik her for at hente opgavesættet).

a)

Benyt lineær regression på alle tabellens data, og tegn residualplottet.

Få hjælp til at lave lineær regression i vejledningen Opgaver om lineær regression.

Få hjælp til at tegne et residualplot i vejledningen Tegn residualplot, bestem residualspredning og vurdér lineær models anvendelighed.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Benyt residualplottet til at vurdere modellens anvendelighed til at beskrive udviklingen. 

Få hjælp til at vurdere modellens anvendelighed i vejledningen Tegn residualplot, bestem residualspredning og vurdér lineær models anvendelighed.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

4.D2.5

Bemærk: Vi har løst oktober 2021-versionen af opgave 4.D2.5 fra Vejledende enkeltopgaver om lineær regression (Klik her for at hente opgavesættet).

a)

Benyt lineær regression på tabellens data, og tegn residualplottet.

Få hjælp til at benytte regression i vejledningen Opgaver om lineær regression.

Få hjælp til at tegne et residualplot i vejledningen Tegn residualplot, bestem residualspredning og vurdér lineær models anvendelighed.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Benyt residualplottet til at vurdere modellens anvendelighed til at beskrive udviklingen.

Få hjælp til at vurdere modellens anvendelighed i vejledningen Tegn residualplot, bestem residualspredning og vurdér lineær models anvendelighed.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

4.D2.6

Bemærk: Vi har løst oktober 2021-versionen af opgave 4.D2.6 fra Vejledende enkeltopgaver om lineær regression (Klik her for at hente opgavesættet).

a)

Benyt lineær regression til at redegøre for, at a = 1,811 og b = 150,5.

Få hjælp til at bestemme a og b i vejledningen Opgaver om lineær regression.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Tegn punktplottet og regressionslinjen i det samme koordinatsystem.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Hvor mange procent var den pågældende persons kolesteroltal større end det forventede ifølge modellen?

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

4.D2.7

Bemærk: Vi har løst oktober 2021-versionen af opgave 4.D2.7 fra Vejledende enkeltopgaver om lineær regression (Klik her for at hente opgavesættet).

a)

Benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b.

Få hjælp til at bestemme a og b i vejledningen Opgaver om lineær regression.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Tegn et residualplot, og benyt dette til at vurdere modellens anvendelighed.

Få hjælp til at tegne et residualplot og vurdere modellens anvendelighed i vejledningen Tegn residualplot, bestem residualspredning og vurdér lineær models anvendelighed.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Bestem residualet hørende til x = 12, og forklar betydningen af tallet.

Få hjælp til at bestemme residualet og forklare betydningen af tallet i vejledningen Bestem residual, og forklar evt. betydningen.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind