Fortolkning, tema og budskab

Fortolkning

Helt overordnet handler Doppler om hovedpersonens personlige udvikling. Her findes to forskellige spor i handlingen. Det første spor handler om, hvordan Doppler reagerer på sin fars død og håndterer den. Det andet spor handler om, hvordan Doppler tager afstand fra sit tidligere liv og kompetencen.

Doppler skal overkomme sin fars død

Ser vi først på sporet om faren, er det interessant, at Doppler til at begynde med lader til ikke at være særligt påvirket. I hvert fald ikke når vi hører hans egen udlægning, hvor han mener at have gjort sig færdig med faren. Han er ”død og begravet” (s. 24), siger Doppler. 

Men mellem linjerne kan vi se, at det alligevel har påvirket Doppler. Da han oplever skovens stilhed efter sit cykeluheld, sætter han stilheden op som modsætning til larmen fra sangene i sønnens børnefilm og stressen over familiens badeværelsesrenovering. Doppler fortæller, at han havde overvejet at søge hjælp på grund af sangene i børnefilmene, som han mener, har plaget ham gennem lang tid. Nærmest som en sidebemærkning nævner han farens død, og det er måske i virkeligheden det, han burde have søgt hjælp for. Det er også nærliggende at læse hans fjendtlige holdning til mennesker som en slags reaktion på farens død. Det kan ikke betale sig at have med andre mennesker at gøre, synes Doppler at sige, for de vil alligevel bare kræve noget af dig eller svigte dig.

Der foregår altså et psykologisk spil i Doppler, som han ikke helt selv er klar over. Især er han påvirket af tanker om, at han ikke kendte faren. I sin omtale af elgene er han også inde på, hvordan forældregenerationerne brutalt overlader deres børn til at skabe deres eget liv. Her taler han reelt om, at han har følt et svigt i tabet af faren. Samtidigt forstår han ikke farens toiletbilleder og ønsket om at blive begravet med et rytmeæg. Det uddyber hans indtryk af ikke at have kendt faren. Men han tolker det som farens ønske om at leve et mere lystfyldt og mindre fornuftigt liv, og det ønske kan Doppler sandsynligvis genkende fra sig selv. 

Doppler kan spejle sig i Düsseldorf, som også har mistet en far. Fra Düsseldorf får han inspiration til at gå i gang med at hædre faren. Hvor Düsseldorf bygger en modelby, rejser Doppler en totempæl. Projektet med totempælen har tydeligt en terapeutisk virkning på ham. Under arbejdet indser han, at faren var grundlæggende ubrugelig i verden og måske endda i Dopplers liv. Det går også op for ham, at han med totempælen har gjort faren ”større, end han var” (s. 125). For både Düsseldorf og Doppler er deres projekt i virkeligheden et identitetsprojekt, der handler om dem selv og kun i ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind