Komposition

Bogens motto indrammer tematikken

Efter titelbladet har Loe anbragt fire linjer af den amerikanske digter Robert Frost (1874-1963). De stammer fra digtet ”Stopping by the Woods on a Snowy Evening” (1922). Digtet handler om en kusk, der stopper op i skoven uden formål, blot for at nyde stilheden og naturen. Selv hans hest undrer sig over, at de er stoppet. 

De fire linjer udgør sidste strofe i digtet, og kusken overvejer her modsætningen mellem roen i skoven og de mange forpligtelser, som verden kræver af ham: ”I have promises to keep, / And miles to go before I sleep.” (s. 5). Den sidste linje gentages to gange og understreger dermed den menneskelige tilværelse som en evig kamp for at leve op til forpligtelser. 

Linjerne fungerer som en slags motto for bogen, som indrammer dens tematik. Ligesom digtets kusk er Doppler tiltrukket af skovens stilhed og natur, fordi den giver ham en modvægt til den moderne verdens konstante krav. 

Handlingen er et lineært forløb afbrudt af flashbacks

Handlingen i Erlend Loes Doppler er opbygget lineært. Den lineære handling markeres tydeligt i titlerne på bogens kapitler. De er navngivet efter månederne på året, således at handlingen begynder i november og ender i maj året efter.

Selvom handlingen går kronologisk frem efter månederne i året, så er det let at se, at nogle måneder fylder mere i forløbet end andre. Januar, februar og marts fylder ganske få sider, mens indledningskapitlet om november og det efterfølgende om december er meget lange. Det sidste kapitel slår månederne april og maj sammen. 

Kapitlernes længde hænger sammen med deres funktioner i fortællingen. I de første to lange kapitler får vi introduceret personerne og deres forhistorier. De leder frem til et første vendepunkt i fortællingen, hvor vi ser Doppler ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind