Analyse

Her giver vi dig hjælp til at analysere romanen Doppler af Erlend Loe. 

Først får du nogle arbejdsspørgsmål, som du kan bruge til at komme i gang med din egen analyse af romanen. Du kan finde svar på spørgsmålene på de efterfølgende sider. Svarene er grundige, men langt fra udtømmende. Der er nemlig flere forskellige måder at analysere og fortolke romanen, hvilket er med til at holde den interessant.

Derefter gennemgår vi romanens komposition. Vi lægger vægt på, hvordan opbygningen spiller sammen med personernes udvikling og romanens temaer.

Så går vi tæt på romanens personer. Vi giver dig en udfoldet personkarakteristik af de centrale personer i handlingen, men har især fokus på hovedpersonen, Andreas Doppler, og hans udvikling. Vi kommer også ind på, hvordan personerne bidrager til romanens temaer.

Derefter giver vi en karakteristik af romanens miljøskildring. Her går vi tæt på skildringen af det moderne norske samfund og det modbillede, som Doppler stiller op i form af sin outsider-tilværelse i skoven.

Så analyserer vi romanens fortæller og synsvinkel. Her har vi selvfølgelig fokus på fortælleren, som er Doppler selv. Vi ser blandt andet på hans måde at opleve og tænke over sin omverden, og vi kommer ind på de utroværdige træk i fortælleren.

Derefter arbejder vi med romanens sproglige virkemidler. Her går vi tæt på sprogbrug og billedsprog. Vi ser blandt andet på central symbolik i form af elgene og totempælen. Vi ser også på, hvordan Erlend Loe skaber bogens humor, samt på brugen af intertekstuelle referencer. 

Mere hjælp

Hvis du har brug for mere hjælp til dit arbejde med romaner, kan du bruge vores guide til romananalyse.

Romananalyse

Denne analysemodel er en hjælp for dig, som skal i gang med en analyse af roman. Modellen kan hjælpe dig, uanset hvilken romangenre du skal analysere, og uanset om du skriver din opgave i Dansk eller Engelsk. Du kan også sagtens få hjælp, hvis du blot skal lave en analyse og fortolkning af et romanuddrag.