[2]

Historie

Her kan du få et overblik over USA’s historie. For overskuelighedens skyld har vi her koncentreret os om de vigtigste begivenheder og tendenser. Ofte kan du dog finde links til mere detaljeret information om de enkelte perioder i vores kompendier eller topic guides.

Før europæisk kolonisering

Der har formodentlig boet mennesker på det nordamerikanske kontinent i mere end 20,000 år. Man ved, at der har eksisteret en række forskellige kulturer af Native Americans, som havde en vis kontakt med hinanden, samt med de kulturer, som fandtes i Syd- og Mellemamerika.  

I 1492 blev søfareren Christopher Columbus den første europæer, som besøgte det nordamerikanske kontinent, selvom hans ekspedition egentlig ledte efter søvejen til Indien. I dag er det dog også en udbredt teori, at vikingerne havde besøgt Amerika flere århundreder tidligere (et sted, som blev kaldt ‘Vinland’ i deres beretninger). Selvom Europa blev bekendt med Amerikas eksistens allerede i slutningen af 1400-tallet, skulle der dog gå mange år endnu, før koloniseringen for alvor begyndte at tage fart.

De tidlige kolonier

Den første permanente koloni i Nordamerika blev grundlagt i 1565 af spanske opdagelsesrejsende. De første britiske kolonier blev grundlagt i hhv. Jamestown, Virginia i 1607 og Plymouth i 1620. Kolonien ved Plymouth blev grundlagt af en gruppe pilgrimme fra skibet The Mayflower, som oplevede religiøs forfølgelse i Europa. Allerede her begyndte den amerikanske tradition for en stærk tilknytning til kristendommen og plads til en lang række forskellige kristne trossamfund.

Kolonitiden var præget af periodiske konflikter mellem både de forskellige kolonimagter (især Spanien, Frankrig og England) og mellem kolonierne og de forskellige grupper af Native Americans, som de stødte på. Den største massakre af Native Americans skete dog mere indirekte, da de sygdomme kolonisterne havde bragt med sig spredte sig hen over kontinentet og førte til et enormt antal dødsfald blandt de indfødte, som ikke havde immunitet mod de nye sygdomme. 

Mange af kolonierne dyrkede forskellige afgrøder, som de efterfølgende kunne handle med. Det betød et stort behov for arbejdskraft. I de første år løste man til dels dette problem ved at nye kolonister betalte for overfarten til Amerika ved at binde sig til at arbejde prisen af, når de ankom. Efter kort tid begyndte man dog også at importere slaver fra Afrika. De sorte afrikanere blev på den tid betragtet som en anden race, der var underlegen i forhold til den hvide race, og som man derfor godt kunne behandle som ejendom. Der skulle gå mange år, før denne holdning for alvor blev udfordret, og i mellemtiden blev hundredtusindvis af slaver bragt til især de sydlige kolonier, hvilket havde en stor effekt på deres befolkningssammensætning.  

Ved optakten til uafhængighedskrigen var der 13 britiske kolonier på det nordamerikanske kontinent, som senere blev til de 13 første stater i USA. 

Uafhængighedskrigen og dannelsen af USA

Indtil nu lå de 13 britiske kolonier stadigvæk under det britiske kongehus. Der var dog stigende utilfredshed med at lægge under for de britiske love, som for alvor tog fart i forbindelse med, at man fra britisk side indførte en række nye skatter og afgifter. 

Under mottoet ‘no taxation without representation’ (->’ingen beskatning uden representation’) blev de første organiserede modstandsbevægelser dannet. En af de mest berømte protestaktioner i perioden var The Boston Tea Party i 1773, hvor en række modstandsfolk beslaglagde en ladning te og smed den i havet i protest mod nye afgifter på te. 

Konflikten es...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind