[2]

Politisk system

På de følgende sider kan du læse om det politiske system i USA. 

Uddrag

USA er et føderalt demokrati. Det betyder, at landet både har en centraliseret statsmagt og en række delstater, som hver har deres egne magtinstanser. Gennem USA’s historie har der været stor debat om, hvorvidt det meste af magten skulle ligge hos den centraliserede statsmagt i Washington D.C., eller hvorvidt der skulle gives mere magt til delstaterne. 

Disse historiske konflikter betyder, at der fortsat er en opdeling mellem de politiske afgørelser, som træffes på det føderale niveau og de afgørelser, som træffes på delstatsniveau. Der kan også gælde særlige love i de enkelte delstater. Hvis man fx kigger på våbenlovgivningen, så har nogle delstater en markant strammere lovgivning end andre, afhængig af, om delstaten stemmer overvejende demokratisk eller republikansk. Rammen for de enkelte delstaters lovgivning er dog stadig i sidste ende bundet af den amerikanske forfatning. Derfor ville det fx være svært for en stat at forbyde at private må eje skydevåben, fordi retten til at bære våben ligger i forfatningen. 

USA er også et politisk system baseret på præsidentialisme. Det betyder, at borgerne vælger både den lovgivende og den udøvende magt. Det adskiller sig fra det parlamentaristiske system i Danmark, hvor vi borgere kun vælger den lovgivende magt (folketinget), som så efterfølgende vælger den udøvende magt (statsministeren og regeringen). Det betyder i praksis, at den lovgivende magt i USA ikke direkte har mulighed for at afsætte den siddende præsident, mens folketinget i Danmark til gengæld godt kan afsætte en siddende statsminister. 

Det amerikanske demokrati er bygget på tanken om magtens tredeling

USA’s politiske system er baseret på tanken om magtens tredeling, som kan spores tilbage til den politiske tænker Montesquieu. Det vil sige, at landets magtinstanser er inddelt i udøvende, lovgivende og dømmende magt. Magtens tredeling er tænkt som et princip, der skal forhindre korruption og sikre, at demokratiet er stabilt og retfærdigt (se også Checks and balances).

Nedenfor kan du læse om, hvordan magten er fordelt i praksis. Bemærk, at vi for overblikkets skyld koncentrerer os om det føderale niveau i denne gennemgang, men der findes også en tilsvarende magtfordeling på både delstatsniveau og kommunalt niveau.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind