Vurdering

Hvad er en vurdering?

Skrivehandlingen vurdering hører som regel til opgaver om ikke-fiktive tekster og medier. Når du skriver vurderende i Dansk, så handler det om at afgøre, om en tekst eller et medie har en god brug af sine virkemidler (argumentation, sprog, retorik, filmiske virkemidler m.v.) i forhold til at nå sin modtager og ofte overbevise eller på anden måde påvirke denne. 

Altså: Anvendes de rigtige virkemidler i forhold til målgruppen og kommunikationssituationen? Kunne der have været anvendt nogle andre og bedre? Afsenderens troværdighed kan også være et vigtigt parameter i vurderingen. Har han/hun fx viden om det emne, der tales om?

Vurderingen har det til fælles med fx fortolkningen, at den bygger oven på analysens iagttagelser. Du befinder dig altså på et højere og mindre tekstnært niveau end analysen. 

Hvordan skriver jeg en vurdering?

Det er vigtigt, at du forstår, at en vurdering aldrig handler om, at du skal sige din egen mening om tekste...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind