Vurdering

Skrivehandlingen vurdering hænger som regel sammen med en analyse eller karakteristik af en sagprosa-tekst i danskopgaver. Analysen eller karakteristikken handler om at beskrive konkrete virkemidler i en tekst, mens vurderingen ser på, om virkemidlerne har effekt på modtageren.

Hvad er vurdering?

Skrivehandlingen vurdering hører som regel til opgaver om ikke-fiktive tekster og medier. Når du skriver vurderende i Dansk, så handler det om at afgøre, om en tekst eller et medie har en god brug af sine virkemidler (argumentation, sprog, retorik, filmiske virkemidler, m.v.) i forhold til at nå sin modtager og ofte overbevise eller på anden måde påvirke denne.

Man kan godt sige, at vurdering i denne betydning faktisk er det samme som fortolkning. En vurdering skal bygge oven på en analyse eller karakteristik af indhold og virkemidler. Den skal altså være bygget på noget objektivt –  ikke på,...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind