Redegørelse

I opgaver i Dansk og i de store opgaver som DHO, SRO, SRP og SOP skal du ofte benytte den skrivehandling, der hedder redegørelse. Det kan være, du skal redegøre for et emne eller for indholdet af en artikel eller anden type tekst. ’Redegørelse’ handler om at forstå indholdet og gengive det objektivt og selvstændigt.

Redegørelse er en skrivehandling, som også bruges senere i uddannelsessystemet, hvor det ofte er en opgave at sammenfatte og skabe et overblik over et emne fx et område inden for noget forskning. 

Hvad er en redegørelse?

Når du skal redegøre i Dansk, er der en række regler, som du skal følge.

Du skal vælge ud, sammenfatte og skabe overblik. Når du skriver redegørende, skal du vælge de vigtigste ting fra teksten eller emnet. De mindre vigtige ting skal du vælge fra. Formålet er nemlig at skabe et overblik hos læseren. Derfor hæver redegørelsen sig op over dens emne og sammenfatter de vigtigste pointer.

Du skal også være tekstnær, fokuseret og neutral i en redegørelse. Du skal nemlig holde dig tæt på emnet/teksten og ikke drage andre ting ind. Du må heller ikke farve pointerne, forvanske dem eller blande dem med dine egne holdninger.

Du skal dog generelt skrive redegørelser i dit eget sprog og ikke efterligne sproget i teksterne.  Ofte bruger man enkelte citater fra teksten til at underbygge redegørelsen. 

At lave en redegørelse er ikke det samme som et referat eller et resume. I et referat går du igennem en tekst fra start til slut og gengiver indholdet forholdsvis slavisk. I en redegørelse hæver du dig derimod op over teksten og sammenfatter indholdet med dine egne ord og uden at følge tekstens rækkefølge.

Redegørelser har oftest en anden rækkefølge end teksten, da de går ud på at fremhæve de vigtige pointer.

Sådan kan du skrive redegørende

Her får du nogle hurtige råd, som kan hjælpe dig til at skrive en god redegørelse:

Dit forarbejde

Læs teksten grundigt og sørg for, at du forstår den.  Slå ord og begreber, som du ikke forstår, op i en ordbog. Fx på www.sproget.dk. For at få styr på hvem, der siger hvad i teksten, skal du markere de vigtigste synspunkter i teksten.

Tag notater i et dokument eller på papir, hvor du formulerer synspunkterne i dine egne ord.

Eksempel på notater fra kronikken "Peter Pan-demien", skrevet af Claus Holm (Berlingske 4.10.2009).

  • Voksne i dag prøver at spille unge.
  • Der er ingen respekt for rigtige voksne.
  • Voksne kæmper imod alderen.
  • Voksne lever i en falsk ungdommelighed.
  • Voksne efterligner unges stil.
  • Det unge har en ophøjet status i kulturen.
  • Det ungdommelige bliver tyrannisk.
  • Det ungdommelige er egoistisk, overfl
...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind