Resumé

Hvad er et resumé?

Resuméets form afhænger af om det blot indgår i en almindelig danskopgave eller skal udgøre det engelske abstract i en større skriftlig opgave som fx SRP

Hvis det indgår i en almindelig danskopgave, skal du typisk skrive noget, som gengiver tekstens hovedpunkter i kort form. Det vil typisk indgå som led i analyse af enten skønlitteratur, sagprosa eller medietekster. Afhængig af tekstypen kan det være handling eller synspunkter, du skal give et resumé af, så din læser er med på, hvad du taler om.

Hvis du i stedet skal skrive et resumé til en større opgaver som fx SRP, skal det stå for sig på en side forrest i opgaven og være længere. Formålet at gengive hovedpointerne fra hele opgaven. Tidligere kaldte man denne type resumé for et abstract.

I de næste afsnit uddyber vi, hvordan du skriver resuméer i både almindelige danskopgaver og de store skriftlige opgaver.

Hvordan skriver jeg et resumé i en danskopgave?

Denne type resumé er kortere end både referat og redegørelse, da det kun skal give et hurtigt overblik over en tekst. Selvom det er kort, er det ofte ret svært at skrive et godt resumé. Det kræver nemlig af dig, at du formår at udvælge de helt centrale elementer i en tekst. Du skal altså være rigtigt godt inde i teksten.

Omvendt kan processen med at lave et resumé faktisk hjælpe dig i analyse og fortolkning af en tekst, fordi et kort resumé tvinger dig til at fokusere på det væsentlige i teksten.   

Du skal bruge en faglig stemme med et neutralt sprog og ikke blande egne holdninger og synspunkter ind i dit resumé. Resuméet må normalt heller ikke bære præg af analyse eller fortolkning, men skal blot gengive teksten. Vi skriver normalt, fordi der kan være tekster, som er næsten umulige at lave resuméer af uden først at tolke lidt. Det gælder...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind