Resumé og abstract

Skrivehandlingen resumé har to forskellige betydninger i Dansk. Hvis der står i en almindelig danskopgave, at du skal lave et resumé af en tekst, så skal du skrive noget, som gengiver tekstens hovedpunkter i kort form. Denne type resumé er kortere end både referat og redegørelse, da det kun skal give et hurtigt overblik over en tekst.

Du skal bruge en faglig stemme med et neutralt sprog og ikke blande egne holdninger og synspunkter ind i dit resumé. Resuméet må heller ikke bære præg af analyse eller fortolkning, men skal blot gengive teksten.

Abstract

Den anden type resumé kender du måske også som abstract. Det bruges i mange af de store skriftlige opgave, hvor du ofte bliver bedt om at inkludere et resumé eller abstract i begyndelsen af opgaven. I nogle tilfælde skal du skrive det på engelsk, i andre kan det være på dansk.

For konkret hjælp til abstracts i de konkrete opgavetyper, kan du besøge de målrettede vejledninger:

Et abstract skal ganske kort sammenfatte disse elementer:

 1. Emne og problemformulering
 2. Undersøgelsesmetoder
 3. Centrale resultater
 4. Hovedpointer fra diskussion
 5. Konklusion

Her gælder det også om at holde resuméet i et neutralt sprog og undgå at tilføje noget. Resuméet skal udelukkende bygge på indholdet i din opgave.

  Eksempel på abstract

  Herunder kan du se et eksempel på et abstract på engelsk til en DHO om den historiske udvikling i relationen mellem Grønland og Danmark. Læg mærke til sætningsindledningerne, som kan være gode at få inspiration fra, hvis du selv skal skrive et abstract.

  This study investigates the relations between Denmark and Greenland since the 1950’s and relates this to the development of the Greenlandic society in the timespan. The paper shows how the Greenlandic economy has become more diverse and modern, partly due to Danish involvement, and has gradually moved away from its focus on sealing.

  The study analyses a Danish documentary in order to examine the conditions in Greenland today. Furthermore, the study discusses the differences in the Danish and Greenlandic peoples’ self-perception. The paper comparesthe Danish attitude towards Greenland to other Imperialistic powers.

  The study finishes with a discussion of Denmark’s oftentimes negative influence on Greenland and tries to show the extent to which Greenlandic society and its problems are contingent on past Danish decisions. It is concluded that Denmark’s interference with the modernisation of Greenland, while well-intended, has transformed the Greenlandic identity. The national identity has become mutable and opaque and has caused serious distress for many Greenlanders.