Disposition

Du kender nok disposition fra mundtlig eksamen. En disposition er en lidt speciel skrivehandling i forhold til de øvrige, fordi den normalt ikke skal afleveres. I stedet er det noget man skriver for sin egen skyld, for at få et overblik over strukturen af enten en mundtlig eller skriftlig præsentation.

Hvornår skal jeg skrive en disposition?

I danskfaget (og de fleste andre fag) er der helt specifikt to situationer, hvor du har brug for at skrive en disposition: I forberedelsestiden til mundtlig eksamen, og under skriveprocessen til en skriftlig opgave (inkl. skriftlig eksamen).

Hvad er en disposition?

En disposition er en kort oversigt over, hvordan en mundtlig eller skriftlig besvarelse skal struktureres. Den viser de forskellige hovedpunkter, som besvarelsen skal igennem, men går typisk ikke i detaljer.

I modsætning til de øvrige skrivehandlinger, som er beskrevet i denne vejledning, er en disposition typisk skrevet i punktform og ofte formuleret ved hjælp af korte stikord frem for komplette sætninger.

Fordi en disposition primært skrives for at hjælpe dig selv, kan der desuden være lidt større variation i forh...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind