Disposition

Hvad er en disposition?

En disposition er en kort oversigt over, hvordan en mundtlig eller skriftlig besvarelse skal struktureres. Den viser de forskellige hovedpunkter, som besvarelsen skal igennem, men går typisk ikke i detaljer. Helt konkret kan du bruge en disposition i to situationer: I forberedelsestiden til mundtlig eksamen og under skriveprocessen til en skriftlig opgave (inkl. skriftlig eksamen). Dispositionen er en hjælp til dig og skal ikke afleveres.

I modsætning til de øvrige skrivehandlinger, som er beskrevet i denne vejledning, er en disposition typisk skrevet i punktform og ofte formuleret ved hjælp af korte stikord frem for komplette sætninger.

Fordi en disposition primært skrives for at hjælpe dig selv, kan der desuden være lidt større variation i forhold til, hvad der er en god disposition (i forhold til de andre skrivehandlinger, hvor du prøver at leve op til lærer og censors krav). Nogle foretrækker måske en grundig disposition med mange detaljer, mens andre klarer sig bed...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind