Sammenligning

Hvad er en sammenligning?

Sammenligning er en skrivehandling i Dansk, der går ud på at sætte tekster eller synspunkter over for hinanden og vise ligheder og især forskelle. På den måde laver du det, der kaldes en komparativ analyse.

En sammenligning starter med at få beskrevet de elementer fra en tekst eller et emne, som du vil sammenligne. Her er det vigtigt, at du beskriver elementerne på en neutral og saglig måde og ikke selv tager stilling. 

Du skal i sammenligningen fremhæve forskelle og ligheder mellem de elementer, som sammenlignes. Du skal altid underbygge dine pointer med henvisninger og citater.

Sammenligninger skrives oftest med en faglig stemme, hvor du forholder dig objektivt til de elementer, du sammenligner, og du i øvrigt gør det på et fagligt grundlag med en god dokumentation og korrekt fagsprog. Sammenligning er inden for litteraturanalyse ofte knyttet til den komparative metode, som du kan læse mere om her.

Afhængig af den enkelte opgaveformulering kan de to tekster i en sammenligning vægte forskelligt. I nogle opgaver er begge tekster lige vigtige, mens der i andre opgaver er én tekst, der er vigtigst og dermed den, der skal have mest plads i opgaven.

Der er to typer af sammenligninger

I Dansk har vi over...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind