Sammenligning

Hvad er en sammenligning?

Sammenligning er en skrivehandling i Dansk, der går ud på at sætte tekster eller synspunkter over for hinanden og vise ligheder og især forskelle.

En sammenligning starter med at få beskrevet de elementer fra en tekst eller et emne, som du vil sammenligne. Her er det vigtigt, at du beskriver elementerne på en neutral og saglig måde og ikke selv tager stilling. Du skal altså bruge en faglig stemme. 

Du skal i sammenligningen fremhæve forskelle og ligheder mellem de elementer, som sammenlignes. Du skal altid underbygge dine pointer med henvisninger og citater.

 I Dansk har vi to vigtige typer af sammenligninger. Sammenligning af synspunkter og sammenligning af tekster.

Du skal vælge et formål

Forudsætningen for at lave en god sammenligning er, at du fra starten definerer et formål med at sammenligne. Formålet kan fx være at blive klogere på, hvordan tekster kan give udtryk for forskellige synspunkter om et emne, eller det kan være at se på, hvordan tekster udtrykker temaer, emner eller problemstillinger på forskellig måde.

Formålet giver dig en indgangsvinkel til sammenligningen, som kan hjælp...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind