Karakteristik og vurdering

Skrivehandlingerne karakteristik og vurdering hænger som regel sammen i danskopgaver. Karakteristikken handler om at beskrive konkrete virkemidler i en tekst, mens vurderingen ser på, om virkemidlerne har effekt på modtageren.

De to skrivehandlinger bliver typisk brugt i opgaver, hvor du skal arbejde med sagprosa eller medier. Vi kan godt sige, at karakteristik svarer til analyse, mens vurdering svarer til fortolkning.

Hvad er karakteristik?

Ordet karakteristik kan have to betydninger. Den første betydning er at fremhæve og sammenfatte de særlige træk ved en person i en tekst (personkarakteristik) eller tekstens miljø (miljøkarakteristik). Der kan også være tilfælde, hvor du skal give en karakteristik af en skrivestil eller genretræk.

Den anden betydning af karakteristik bliver brugt i opgaveformuleringer i Dansk, når du arbejder med tekster eller medier, som ikke er fiktive. Her handler skrivehandlingen karakteristik om at vise, hvordan teksten/mediet bruger virkemidler til at understøtte sine synspunkter eller budskaber.

Her har du et eksempel på en karakteristik. Eksemplet karakteriserer argumentationen i daværende statsminister Helle Thorning Schmidts grundlovstale fra 2013.

Talen forsøger altså på flere måder at appellere til etos, men den indeholder også stærke patos-appeller, som taler til modtagernes følelser. Eksempelvis bruger hun formuleringer som ”Jeg bliver vred” og ”Jeg er bekymret”. Thorning-Schmidt er vred og bekymret over, hvad en forkert kommunikation på sociale medier kan gøre. Modtagerne bliver påvirket af de stærke, p...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind