Det retoriske pentagram

Når du skal i gang med at lave en retorisk analyse af en tekst/tale, er det afgørende, at du kender den konkrete sammenhæng og kontekst, som teksten indgår i. Det kaldes for den retoriske situation eller kommunikationssituationen.

Du kan nogle gange støde på begrebet kairos fra den klassiske retorik, som kan oversættes med ’den passende lejlighed’, ’det rette tidspunkt’ eller det mere nutidige ’timing’.

Begreberne dækker over, at retorik altid afhænger af den situation eller kontekst, teksten/talen udfolder sig i. 

Det retoriske pentagram

I en analyse af den retoriske situation indgår fem grundelementer, som vi kan beskrive ved hjælp af det retoriske pentagram. 

Du kan bruge det retoriske pentagram til at indfange alle elementer i den retoriske situation, uanset om du analyserer en tale, en reklamefilm, et blogindlæg eller en debatindlæg m.v. For nemheds skyld vil vi i det følgende tale om teksten.

  • Emne er tekstens indhold, problemstillinger og synspunkter
  • Afsenderen er skribenten, taleren eller producenten af teksten
  • Modtageren er den, som teksten gerne vil overbevise eller oplyse
  • Situationen er de konkrete omstændigheder, som teksten kommunikerer i (tid, sted, aktuelle emner og debatter).
  • Sprog og genre er tekstens udformning og virkemidler

De fem dele spiller sammen. Det går fx sjældent at holde en humoristisk (sprog) begravelsestale (emne og situation). Det vil også være en dårlig idé at skrive en undervisningsbog til 3. klasse (modtager), som er fuld af vanskelige ord og begreber (sprog og genre). Derfor gælder det for en afsender om at skabe en god balance mellem de fem elementer.

Afsender

For det første skal du gøre dig klart, hvem afsenderen af teksten er. Her kan du bl.a. stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Taler afsenderen kun for sig selv eller på vegne af en større gruppe (fx en virksomhed, et politisk parti eller en interesseorganisation)?
  • Hvilken interesse har afsenderen i emnet (fx økonomisk, politisk, personlig osv.)?
  • Hvordan præsenterer afsenderen sig selv (som e
...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind