Tegn peptids opbygning

Biologi C, B og A + Biotek A.

Du skal i denne opgavetype tegne eller beskrive, hvordan to eller flere aminosyrer bindes sammen med en peptidbinding under fraspaltning af vand. 

Du kan få et introduktion til aminosyrer og peptider på kompendiet side om proteiners opbygning.

Sådan tegner du strukturformler for peptider

Tegn peptidet på denne måde:

1. Find strukturformlen for aminosyrerne, der skal indgå i peptidet:

Kilde: OpenStax CNX / CC BY 4.0.

2. Tegn strukturformlerne for aminosyrerne. Tegn aminosyrerne, så -COOH-gruppen i den første aminosyre peger henimod NH2-gruppen fra den næste aminosyre.

3. Forbind aminosyrerne ved at fraspalte et vandmolekyl...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind