Proteinstruktur

Proteiner er store organiske molekyler, der består af aminosyrer

Aminosyrer er små molekyler, som bindes sammen til en kæde. Kæden kaldes for et peptid

Lange peptidkæder foldes til færdige proteiner, som har en helt bestemt struktur. Man beskriver proteiners overordnede struktur på fire forskellige niveauer: den primære, sekundære, tertiære og kvaternære proteinstruktur.

Her kan du læse om de forskellige dele af proteinstrukturen:

Her kan du læse et uddrag af teksten om proteiners fire strukturniveauer

...

R-grupperne bestemmer tertiærstrukturen

Proteinets overordnede foldning bestemmes af aminosyrernes R-grupper. R-grupperne interagerer med hinanden ud fra deres forskellige kemiske egenskaber – dvs. størrelse, polaritet og ladning. Nogle områder af proteinet tiltrækker derfor hinanden, mens andre frastøder hinanden.

Cofaktorer består ikke af aminosyrer

Mange proteiner indeholder dele, der ikke består af aminosyrer, og som kaldes cofaktorer. Cofaktorer er typisk:

  • En prostetisk gruppe, som er et organisk molekyle, der er tæt bundet til proteinet.
  • En metalion.

Hæm-gruppen i hæmoglobin er et eksempel på en prostetisk gruppe, som også indeholder en metalion. Se opbygningen af hæmoglobin i vores kompendium om blodkredsløbet.

Det aktive center binder andre stoffer

Hvis du arbejder med enzymer, er det aktive center en meget vigtig del af tertiærstrukturen. Enzymer binder til deres substrat i enzymernes aktive center. Enzymets aktive center skal derfor have en helt bestemt tertiærstruktur, som præcis passer sammen med substratet. Det aktive center fremgår indimellem på afbildninger af enzymer...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind