Proteinstruktur

Biologi C, B og A + Biotek A.

Proteiners opbygning bestemmer deres funktion

Proteiners struktur er et meget vigtigt emne i Biologi og Bioteknologi. Et proteins struktur bestemmer, hvordan proteinet kan binde til eller reagere med andre stoffer. Proteinstrukturen bestemmer derfor, hvilke processer der kan finde sted i levende organismer.

Hvad er protein opbygget af?

Proteiner er store organiske molekyler, der består af aminosyrer. Aminosyrer er små molekyler, som bindes sammen til en kæde. Kæden kaldes også for et peptid. Lange peptidkæder foldes til færdige proteiner, som har en helt bestemt struktur. Man beskriver proteiners overordnede struktur på fire forskellige niveauer: den primære, sekundære, tertiære og kvarternære proteinstruktur.

  1. Aminosyrer
  2. Peptider
  3. Proteiners fire strukturniveauer

Her kan du læse et uddrag af teksten om proteiners fire strukturniveauer

Et proteins tertiærstruktur er den foldede peptidkædes overordnede struktur. Tertiærstrukturen er derfor en stor struktur med en bestemt rumlig form. Figur 3 viser, hvordan et proteins tertiære struktur kan se ud.

R-grupperne bestemmer tertiærstrukturen

Proteinets overordnede foldning bestemmes af aminosyrernes R-grupper. R-grupperne interagerer med hinanden ud fra deres forskellige kemiske egenskaber – dvs. størrelse, polaritet og ladning. Nogle områder af proteinet vil derfor blive tiltrukket af hinanden, mens andre vil blive frastødt.

Det aktive center binder andre stoffer

Hvis du arbejder med enzymer, er det aktive center en meget vigtig del af tertiærstrukturen. Enzymer binder til deres substrat i enzymernes aktive center. Enzymets aktive center skal derfor have en helt bestemt tertiærstruktur, som præcis passer sammen med substratet. Indimellem fremgår...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind