Enzymer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Enzymer er proteiner, der medvirker til, at en kemisk proces i en organisme kan forløbe. Reaktioner i levende organismer kan i princippet godt finde sted, uden der er enzym til stede, men enzymerne får reaktionerne til at forløbe mange gange hurtigere, end de ellers ville. Derfor indgår enzymer i de fleste kemiske processer i levende organismer.

Eksempler på enzymer er amylase, som medvirker til at nedbryde stivelse, eller DNA-polymerase, som medvirker til at opbygge DNA. Du kan kende enzymer på, at deres navn altid slutter på -ase.

Du skal vide mere om enzymers opbygning og funktion, uanset om du har Biologi C, Biologi B, Biologi A eller Bioteknologi A. Du kan læse mere om enzymer i vores kompendium om enzymer.