Enzymer

Enzymer er proteiner, der katalyserer kemiske processer i levende organismer. Dvs., at enzymet får processen til at forløbe meget hurtigere, end hvis der ikke var enzym til stede. Enzymer indgår i de fleste kemiske processer i levende organismer.

Eksempler på enzymer er amylase, som medvirker til at nedbryde stivelse, eller DNA-polymerase, som medvirker til at opbygge DNA. Du kan kende enzymer på, at deres navn altid slutter på -ase.

Du kan læse mere om enzymer i vores kompendium om enzymer:

Enzymer

Her er vores kompendium om enzymer.