Proteiners fire strukturniveauer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Proteiners struktur beskrives på fire forskellige niveauer:

  • primærstrukturen
  • sekundærstrukturen
  • tertiærstrukturen
  • kvarternærstrukturen.

Sammenhængen mellem de fire niveauer fremgår af figur 1:

Figur 1. Proteins fire strukturelle niveauer. Kilde: LadyOfHats / public domain.

Primærstrukturen er aminosyrekæden

Proteiners primærstruktur er rækkefølgen af aminosyrerne i peptidkæden. Du kan se et proteins primærstruktur på figur 1, hvor hver cirkel symboliserer en aminosyre i peptidkæden.

Hver aminosyre har nogle helt bestemte kemiske egenskaber (se siden om aminosyrer). Aminosyrekædens sammensætning bestemmer derfor, hvilke egenskaber det overordnede protein har.

Figur 1. Proteiners primærstruktur. Kilde: LadyOfHats / public domain.

Sekundærstrukturen er lokale foldninger

Et proteins sekundære strukturer er de strukturer, som en peptidkæde folder sig til lokalt. Lokale strukturer betyder, at der indgår et mindre antal aminosyrer i strukturerne, og at aminosyrerne befinder sig tæt på hinanden i kæden. Sekundærstrukturerne opstår, fordi aminosyrerne danner hydrogenbindinger mellem hinanden.

Alfa-helixer og beta-foldeblade

Du skal kende to forskellige sekundærstrukturer: 

  • Alfa-helixer.
  • Beta-foldeblade (eller
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind