Biodiversitet

Biologi C, B og A + Biotek A.

Biodiversitet er et mål for den biologiske mangfoldighed i et økosystem. Man taler typisk om antallet af arter i økosystemet, når man taler om biodiversitet.…

...

Forskellige biotoper øger biodiversiteten

Antallet af arter i et økosystem afhænger især af, hvor stor variation der er i økosystemets opbygning. Naturlige økosystemer har aldrig en helt ensartet opbygning, men består nærmere af en masse forskellige dele, som ligger tæt sammen. En mindre del af et økosystem med en bestemt opbygning kaldes for en biotop. Biotoper …

...

Økologiske nicher

En bestemt biotop er som regel habitat for mange forskellige arter. Alle disse arter er specialiseret i at konkurrere om ressourcer, overleve og formere sig på en helt bestemt måde i biotopen. Man siger, at alle arterne indtager en bestemt økologisk niche i biotopen. En fugleart kan f.eks. have en økologisk niche, som indebærer, at den lever et bestemt sted i trætoppene og har et næb, som kan bruges til at fange en helt bestemt type insektlarver i træernes bark. Arten er den bedste til at konkurrere om ressourcer, overleve og formere sig i netop denne niche.

En økologisk niche kan indeholde én art

En art deler ikke sin økologiske niche med andre arter. Selv fuglearter, der minder meget om hinanden og lever samme sted, har altid lidt forskellige nicher – f.eks. ift. hvilken fødetype de lever af, eller præcis hvor i habitaten de finder deres føde. To arter kan indimellem konkurrere om den samme niche, men den bedst tilpassede art udkonkurrerer over tid den anden art. Du kan læse mere om organismers konkurrence i kompendiet om naturlig selektion.

Symbiose er samarbejde mellem arter

Nogle arter har en økologisk niche, hvor de samarbejder med en anden art for at overleve. Samarbejde mellem arter kaldes for symbiose. Ærteplanter lever f.eks. i symbiose med nitrogenfikseren…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind