Fødekæder og fødenet

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er fødekæder og fødenet?

En fødekæde viser, hvilke organismer i et økosystem der æder hinanden i en bestemt rækkefølge. Et fødenet er en forgrenet fødekæde, som inddrager flere forskellige organismer i økosystemet.

Herunder er en græsningsfødekæde (og et græsningsfødenet). "Græsning-" betyder, at fødekæden tager udgangspunkt i planter, som så ædes af andre organismer (planterne bliver græsset). Græsningsfødekæder er de mest almindelige fødekæder, men der findes også nedbryderfødekæder. Nedbryderfødekæder tager udgangspunkt i dødt organisk stof i stedet for i planter. Læs om nedbryderfødekæder længere nede på siden.

Eksempel på en fødekæde.

 

Eksempel på et fødenet.…

...

Fødekæders og fødenets trofiske niveauer

Fødekæders og fødenets led kaldes for trofiske niveauer. 

Herunder er en fødekæde med fire trofiske niveauer. De trofiske niveauer har flere forskellige betegnelser. Læs om betegnelserne under figuren.

Bemærk, at fødenets trofiske niveauer navngives på samme måde. Fødenets organismer kan dog udgøre flere trofiske niveauer på én gang, fordi fødenet er forgrenede.

Producenter danner organisk stof

Producenter er organismer, der danner organisk stof. Alle levende organismer er producenter, fordi alle organismer selv danner det organiske stof, som de er opbygget af. Producenter danner dog organisk stof på to forskellige måder:

  • Autotrofe organismer danner organisk stof ud fra uorganisk stof. Planter, alger og cyanobakterier er autotrofe, fordi de danner organisk stof ud fra CO2 ved fotosyntese. De er nærmere bestemt fotoautotrofe, hvilket betyder, at de bruger energi fra lys til at danne organisk stof. Nogle mikroorganismer er kemoautotrofe og udnytter energi i uorganiske kemiske forbindelser til at danne organisk stof.
  • Heterotrofe organismer danner organisk stof ud fra o…

...

Nedbryderfødekæden viser omsætning af dødt organisk stof

Nedbryderfødekæder er en type fødekæder, der ikke har primærproducenter nederst. Nedbryderfødekæder tager i stedet udgangspunkt i dødt organisk materiale, som findes i jorden. Det døde organiske materiale er rester fra af andre organism…

...

Fødekædens længde er begrænset

Fødekæder har normalt højst fem trofiske niveauer. Det skyldes, at hvert trofisk niveau taber biomasse og energi til omgivelserne ved deres respiration. Læs mere om fødekædens respirationstab på siden om økosystemers bruttoproduktion og nettoproduktion.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind