Minimumsloven

Biologi C, B og A + Biotek A.

Minimumsloven siger, at planter kun kan vokse (eller formere sig), så længe miljøet indeholder alle de faktorer, som planterne skal bruge til sin vækst. Så snart planterne "løber tør" for en af faktorerne, stopper væksten. Minimumsloven er vigtig inden for økologi, fordi loven bestemmer, hvilke og hvor mange planter der kan vokse i et økosystem.

Model for minimumsloven

Man bruger indimellem en model med en tønde til at vise, hvordan minimumsloven fungerer. Figur 1 viser et eksempel på sådan en model.

Figur 1. Minimumsloven symboliseret ved en tønde sammensat af brædder med forskellige længder. Kilde: Doofi / public domain.

Hvert bræt i tønden symboliserer en ressource, som en plante har brug for til sin vækst. Brættets længde angiver, hvor stor en mængde af den pågældende ressource planten har til rådighed i sit miljø. Mængden af vand i tønden symboliserer, hvor meget planten kan vokse eller formere sig. Vandet kan kun fyldes op i tønden, indtil vandets overflade møder det korteste bræt – dvs., at den første nødvendige ressource til vækst bliver opbrugt. I tilfældet på figur 1 er N (nitrogen) altså den ressource, som planten først løber tør for, og herefter kan planten ikke vokse yderligere.

Den begrænsende faktor hæmmer vækst

Ressourcen, som planten først løber tør for til sin vækst, kaldes også den begrænsende faktor. Det skyldes, at denne ressource begrænser yderligere vækst. Begrebet begrænsende faktor bruges dog også tit i en bredere sammenhæng om andre fysiske elle...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind