Økosystemer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her er Studienets kompendium om økosystemer.

Kompendiet giver dig først en overordnet introduktion til, hvad økosystemer er. Derefter gennemgår vi alle de begreber, du skal bruge, når du arbejder med økosystemer.

Du kan f.eks. læse om, hvad man forstår ved vigtige økologiske udtryk som abiotiske og biotiske faktorer, fødekæder og fødenet, energistrømme, økologiske nicher og biodiversitet. Brug menuen til venstre, hvis du vil læse om ét bestemt begreb inden for økologi. Du kan også læse kompendiet fra start til slut, hvis du vil have al den viden, du skal bruge om økosystemer i undervisningen eller til eksamen i Biologi eller Biotek.

Sidst i kompendiet finder du Studienets gennemgange af de mest almindelige økosystemer, som du kan komme til at arbejde med i undervisningen. Hvis du skal arbejde med f.eks. vandløbet eller søen som økosystem, kan du bruge gennemgangene til at få al den nødvendige viden om økosystemerne, og hvordan I udfører feltarbejde i hver type økosystem.

Her kan du læse et uddrag af kompendiets afsnit om økosystemers nedbrydere:

Mange nedbrydere er specialiseret i at nedbryde bestemte organiske stoffer. Det kan f.eks. være cellulose i plantedele eller lignin, som er et svært nedbrydeligt organisk molekyle i træ, der kun kan nedbrydes af bestemte svampe. Andre nedbryderorganismer er mindre specialiserede. Regnorme er et eksempel på en organisme, der æder f.eks. blade og andre større stykker organisk materiale på jordbunden. På den måde findeles materialet i regnormens tarm, hvorved det får et større overfladeareal, som f.eks. mikroorganismer kan kolonisere. Derved foregår nedbrydningen gennem flere led. Til sidst er det organiske materiale fuldstændigt mineraliseret – dvs. nedbrudt til simple molekyler. En del af disse molekyler optages af nedbryderorganismerne, mens andre udskilles til jorden. Herfra kan planter optage stofferne i deres rodsystem. På den måde sikrer nedbryderorganismer, at organisk materiale nedbrydes og genoptages i græsningsfødekæden.

Når man ser på nedbrydning af organisk materiale, interesserer man sig især for, hvordan...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Økosystemer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.