Succession

Biologi C, B og A + Biotek A.

Hvad er succession?

Succession er udviklingen af et økosystem. Succession indebærer, at økosystemets sammensætning ændrer sig over tid. Økosystemet kan på den måde gradvist ændre sig til en helt anden type økosystem. F.eks. kan en hede over tid ændre sig til en skov.

Succession opstår i to forskellige sammenhænge:

  • Primær succession: Et nyt økosystem udvikler sig løbende gennem nogle bestemte stadier.
  • Sekundær succession: Et eksisterende økosystem udvikler sig efter en forstyrrelse.

Primær succession sker på nyt land

Et nyt økosystem opstår indimellem på helt nyt land. Det nye land kan f.eks. være grus og sand, som havet løbende skyller op på en kyst. Sådan et nyt økosystem gennemgår normalt en succession gennem nogle faste udviklingsstadier. Det første stadie kaldes pionerstadiet, og det sidste stadie kaldes klimaksstadiet

Figuren opridser successionens forskellige stadier. Under figuren kan du se, hvordan successionen foregår.

Kilde: Joshfn / CC BY 3.0. Link

Pionerstadiet: mange r-strateger

Pionerstadiet er det første stadie i et helt nyt økosystem. Planter har aldrig før vokset på land i pionerstadiet. Jorden indeholder derfor intet organisk materiale (organisk materiale er angivet med brunt på figuren). Organisk materiale ophobes kun langsom i et økosystem, efterhånden som planter dør og bliver til organisk materiale i jorden. Organisk materiale er godt til at holde på vand og næringsstoffer i jorden. Jord i pionerstadiet er derfor ofte tør og næringsfattig.

De første plantearter i pionersamfundet er hurtigtvoksende, e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind