Bestemmelse af primærproduktion

Biologi B og A.

Hvad er primærproduktion?

Primærproduktion er planter og algers produktion af biomasse ved fotosyntesen. Primærproduktion er vigtig af flere grunde:

  • Et økosystems primærproduktion er fødegrundlag for alle organismer i fødenettets højere trofiske niveauer.
  • Primærproduktionen har betydning for, om økosystemets pulje af organisk stof i jorden vokser over tid. En voksende pulje af organisk stof kan føre til succession, dvs. udvikling til en anden type økosystem.
  • Primærproduktion fjerner CO2 fra atmosfæren og har derfor betydning for klimaet.
  • Primærproduktionen kan vise, om et økosystem er næringsstofbelastet. Primærproduktionen er normalt større, hvis planterne ikke mangler næringsstoffer (pga. minimumsloven). En næringsstofbelastet sø eller hede har f.eks. større alge- eller plantevækst end mere næringsfattige økosystemer af samme type.

Bestemmelse af NPP, R og BPP

Der findes forskellige mål for primærproduktion. Bruttoprimærproduktionen (BPP) er den totale mængde organisk stof, som planter danner ved deres fotosyntese. Man er dog typisk interesseret i at måle planternes nettoprimærproduktion (NPP). Nettoprimærproduktionen er lig med bruttoprimærproduk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind