Bestemmelse af primærproduktion

Biologi B og A.

Primærproduktion er planter og algers produktion af organisk materiale ved fotosyntesen. Du skal måske bestemme primærproduktionen for nogle planter eller et helt økosystem i undervisningen i Biologi. Du kan læse om de forskellige metoder til måling af primærproduktion her på siden.…

...

BPP, NPP og R

Når I skal måle primærproduktion i klassen, er I typisk interesseret i at bestemme tre forskellige størrelser:

  • Bruttoprimærproduktionen (BPP), som er planters produktion af organisk stof ved fotosyntesen.
  • Respirationen (R), som er planternes forbrænd…

...

Måling af BPP, NPP og R

I kan bestemme planters primærproduktion på mange forskellige måder, afhængig af hvilke planter eller økosystemer I arbejder med. Målinger af primærproduktion er dog generelt behæftet med store usikkerheder – især hvis I bestemmer primærproduktionen for et stort areal eller ikke udfører målingerne over en lang tidsperiode. Usikkerhederne skyldes især, at primærproduktionen i et økosystem kan variere kraftigt pga. variationer i plantedækket, vejret, årstiden, nedbørsforholdene osv. Husk at tage højde for usikkerheder som disse, når I skal bestemme primærproduktion.

Herunder kan du læse om de mest almindelige metoder til måling af planters primærproduktion. Hvis I skal måle primærproduktion i Biologi, kommer I med al sandsynlighed til at benytte en af metoderne herunder.

Bestemmelse af primærproduktion i et målekammer

Hvis I gerne vil kende primærproduktionen …

...

Hvad fortæller resultatet?

Primærproduktionens størrelse siger noget om, hvor mange ressourcer planter har til rådighed til deres vækst. Planter kan kun vokse, så længe deres vækst ikke hæmmes af en begrænsende faktor. Mangel på lys, vand eller næringsstoffer kan f.eks. hæmme plantevækst. Primærproduktionen er derfor typisk stor, hvis planter har god adgang til disse ressourcer. Algers primærproduktion er f.eks. stor i en næringsstofbelastet sø, og man kan bruge primærproduktionens størrelse som …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind