Hvad er et økosystem?

Biologi C, B og A + Biotek A.

Et økosystem er et afgrænset område på land eller i vand, hvor levende organismer lever i samspil med hinanden. Økosystemet omfatter alle dele af miljøet i området – både de fysiske, kemiske og biologiske faktorer. Eksempler på økosystemer kan f.eks. være en bestemt sø eller skov.

Åbne og lukkede økosystemer

Man definerer det ideelle økosystem som et lukket økosystem. Det betyder, at stof ikke kommer ind i eller forlader økosystemet. Det gælder organisk stof, nitrogen, fosfor og alle andre stoffer, der er til stede i økosystemet. I stedet cirkulerer disse stoffer mellem forskellige organismer og stofpuljer i økosystemet. F.eks. bevæger stof sig gennem fødekæden, mellem jorden og luften osv. Du kan læse om de forskellige stoffers cirkulation i verdens økosystemer i vores kompendium om stofkredsløb.

Ingen økosystemer er dog helt lukkede i praksis. CO2 afgives f.eks. fra levende organismer til atmosfæren ved respiration og kan optages igen i et andet økosystem et hvilket som helst andet sted i atmosfæren. Nogle økosystemer udveksler dog stoffer med omgivelserne i højere grad end andre økosystemer. Det gælder f.eks., hvis organismer indvandrer eller udvandrer, der udvaskes stof fra land til havet, eller mennesker fjerner stof fra økosystemet – f.eks. ved høst af afgrøder. Et økosystem med denne type processer kaldes et åbent økosystem.

Økosystemets processer drives af solenergi

Samtidig med at stof cirkulerer i økosystemet, sker der også en bevægelse af energi. Energien kommer ind i økosystemet med solindstrålingen og indfanges i organisk stof i planter ved fotosyntesen.

Planterne frigiver senere energi fra det organiske stof ved deres respira...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind