Bruttoproduktion og nettoproduktion

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er bruttoproduktion og nettoproduktion?

Bruttoproduktion og nettoproduktion er tal for, hvor meget biomasse der dannes af et økosystems forskellige organismer gennem en bestemt tidsperiode, f.eks. pr. år. Biomasse dannes enten ved fotosyntese, eller når organismerne æder andre organismer for selv at vokse og formere sig.

  • Bruttoproduktionen er mængden af biomasse, som en gruppe organismer danner.
  • Nettoproduktionen er bruttoproduktionen minus den biomasse, som organismerne forbrænder ved deres egen respiration.

Bru…

...

Brutto- og nettoproduktion i økosystemets dele

Figuren herunder viser et udsnit af en energi-/biomassestrøm gennem et økosystem. Vi ser kun på de to første trofiske niveauer i økosystemets fødekæde – dvs. primærproducenterne (planter) og primærkonsumenterne (planteædere).

Produktion i primærproducenterne

Fødekædens primærproducenter (planter eller alger) danner organisk stof (glukose) ved fotosyntese. Den dannede biomasse er planternes bruttoprimærproduktion (BPP). Planterne forbrænder en del af bruttoprimærproduktionen ved deres respirat…

...

Respirationstab og energipyramiden

Biomasse forsvinder altså i hvert trofisk niveau i fødekæden, fordi organismer forbrænder biomasse ved respiration. Tabet af biomasse kaldes respirationstab.

En energipyramide viser tabet af biomasse mellem hvert trofisk niveau i en fødekæde:

Respirationstabet betyder, at at fødekæder n…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind