Energistrømme, brutto- og nettoproduktion

Biologi C, B og A + Biotek A.

Energistrømme er energis bevægelse gennem et økosystem. Energien stammer oprindeligt fra solen og optages i økosystemet ved planters fotosyntese. Fotosyntesen omdanner solenergien til kemisk bundet energi i organisk stof. Energien bruges nu til planternes respiration og vækst. Dyr højere oppe i fødenettet kan desuden æde planterne og få energi til deres egen respiration og vækst. Energi bevæger sig på den måde igennem fødekædens trofiske niveauer.

Energistrøm gennem en fødekæde

Figur 1 viser en energistrøm gennem de to første trofiske niveauer i en fødekæde. Du vil måske støde på tilsvarende figurer, der viser bevægelsen af organisk stof i stedet for energi. Energien i fødekæden er bundet i organisk stof, så det gør ikke nogen forskel, om figuren viser bevægelsen af organisk stof eller energi. Hvis du ser på bevægelsen af organisk stof, har du bare CO2 i luften som udgangspunkt i stedet for lysenergi fra solen. 

Figur 1. Energistrøm gennem to trofiske niveauer i en fødekæde.

Nu gennemgår vi, hvad de forskellige betegnelser på figuren betyder. 

Energistrøm i primærproducenterne

Fødekædens primærproducenter, f.eks. planter, danner organisk stof ved fotosyntesen. Det organiske stof kaldes for planternes bruttoprimærproduktion (BPP). En del af bruttoprimærproduktionen forbrænder planterne ved deres respiration (R). Resten af det organiske stof kaldes planternes nettoprimærproduktion (NPP). Nettoprimærproduktionen ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind