Energistrømme

Biologi C, B og A + Biotek A.

Energistrømme er energis bevægelse gennem et økosystem. Energien er bundet i biomasse, som planter og alger danner ved fotosyntese. Biomassen (og energien) bevæger sig igennem økosystemets fødenet, når andre organismer æder planterne eller algerne.

Man måler stof- og energistrømmene gennem et økosystem ved at undersøge, hvor meget biomasse økosystemets forskellige dele producerer. Bruttoproduktion og nettoproduktion er udtryk for mængden af dannet biomasse. Primærproduktion er biomasse dannet af planter.

På de næste sider kan du læse om, hvordan man måler og beregner stof- og energistrømmene i et økosystem.

Her kan du læse et uddrag af beskrivelsen af, hvordan man måler primærproduktionen i et økosystem

Planktonalger står for primærproduktionen i de åbne vandmasser i søer og på havet. Man kan beregne primærproduktionen for planktonalger på denne måde: 

  1. Tag to vandprøver fra biotopen i samme dybde.
  2. Placer den ene vandprøve i en gennemsigtig flaske (lysflasken) og den anden i en flaske uden lysgennemtrængning (mørkeflasken).
  3. Mål O2-produktionen i lysflasken og O2-forbruget i mørkeflasken. Det gøres ved at måle vandets iltindhold efter et stykke tid.
  4. Ændringen i O2-indholdet i lysflasken er udtryk for NPP (dvs. BPP - R). Det skyldes, at planten producerer O2 ved sin fotosyntese (BPP), men forbruger en del af det dannede O2 ved sin respiration (R).
  5. Ændringen i O2-indholdet i mørkeflasken er udtryk for R. Planteplankton kan ikke udføre fotosyntese i mørke, så der dannes ikke O2 i denne mørkeflasken.
  6. BPP beregnes ved sammenhængen BPP = NPP - R.

Man udfører tit målingerne ude i biotopen på...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind