Naturlig selektion

Biologi C, B og A + Biotek A.

...

Hvad er naturlig selektion?

Naturlig selektion indebærer, at nogle individer i en population er bedre til at overleve og formere sig, end andre individer er. De bedst egnede individers gener bliver efterhånden mere almindelige i populationen. De dårligere egnede gener forsvinder efterhånden.

Naturlig selektion er en evolutionsmekanisme. Naturlig selektion skaber altså evolution – dvs. genetisk udvikling i populationen.

...

Naturlig selektion: Konkurrence fører til tilpasning

Naturlig selektion tager udgangspunkt i, at alle økosystemer indeholder en begrænset mængde ressourcer, f.eks. en begrænset fødemængde, et begrænset antal steder at bygge rede osv. Økosystemet indeholder også et antal prædator…

...

Intraspecifik og interspecifik konkurrence

Organismer konkurrerer både mod individer af samme art (intraspecifik konkurrence) og individer af andre arter (interspecifik konkurrence) om miljøets ressourcer.

Interspecifik konkurrence kan dog kun foregå i et begrænset omfang eller gennem en begrænset periode. Det skyldes, at alle arter er særligt tilpasset en økologisk niche. En art er den bedste til at konkurrere…

...

Selektionspres skaber evolution

Selektionspres er drivkraften bag naturlig selektion. Selektionspres opstår altså, når miljøfaktorer gør det lettere eller sværere for bestemte individer at overleve og formere sig. 

Populationer i naturen er normalt ikke ret påvirket af selektionspres. Individerne er typisk allerede tæt på optimalt tilpasset til deres niche efte…

...

Seksuel selektion fokuserer på formering

Seksuel selektion er en speciel variant af naturlig selektion, som findes hos nogle arter. Nogle af individerne (ofte hannerne) har her en egenskab, som tydeligt gør det sværere at overleve. Egenskaben signalerer dog til en potenti…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind