Naturlig selektion

Biologi C, B og A + Biotek A.

Hvad er naturlig selektion?

Naturlig selektion indebærer, at nogle individer i en population er bedre til at overleve og formere sig, end andre individer er. Naturlig selektion fører med tiden til, at der sker evolution – dvs. udvikling af arten.

Konkurrence fører til naturlig selektion

I alle miljøer er der en begrænset mængde ressourcer til rådighed for de organismer, som lever her. Det kan f.eks. være en begrænset fødemængde, et begrænset antal steder at bygge rede osv. Desuden er der i alle miljøer et vist antal prædatorer – dvs. organismer højere oppe i fødenettet, som det er nødvendigt at kunne forsvare sig mod, afskrække, gemme sig for eller løbe fra, hvis man skal overleve.

Samtidig bliver der i en hvilken som helst population produceret mere afkom, end ressourcerne i populationens miljø kan understøtte. En del af afkommet vil derfor dø. Da der er en vis genetisk variation i populationens genpulje, er afkommet ikke ens. Det betyder, at det afkom, som er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind