Abiotiske og biotiske faktorer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Et økosystem består af forskellige faktorer, der påvirker hinanden. Man opdeler disse faktorer i to forskellige typer:

 • Abiotiske faktorer er økosystemets ikke-levende faktorer.
 • Biotiske faktorer er de levende organismer i økosystemet.…

...

Abiotiske faktorer er fysiske eller kemiske

Abiotiske faktorer er de ikke-levende faktorer, der påvirker andre faktorer i et økosystem. Abiotiske faktorer er enten fysiske eller kemiske. Nogle vigtige abiotiske faktorer er:

 • solindstråling
 • temperatur
 • nedbørsmængde
 • næringsstofmængde (f.eks. nitrogen og fos…

...

Biotiske faktorer er levende

De biotiske faktorer i et økosystem er alle økosystemets levende organismer. Det gælder altså f.eks.:

 • planter
 • dyr
 • svampe
 • bakterier
 • alger…

...

Abiotiske og biotiske faktorer påvirker hinanden

Abiotiske og biotiske faktorer påvirker hinanden, så der opstår et økosystem med nogle bestemte dynamikker.

Økosystemets abiotiske faktorer påvirker især de biotiske faktorer. Abiotiske faktorer som temperatur, nedbørsmængde, næringsstoffer i jorden, solindstråling og jordbundstype bestemmer i høj grad, hvilke planter der kan leve i økosystemet, og dermed også hvilke planteædere og rovdyr der findes her.

Biotiske faktorer påvirker dog også de abiotiske faktorer i økosystemet. Organismers død øger f.eks. mængden af organisk materiale i jorden, og nedbryderorganismers aktivitet påvirker jordens pH-værdi og iltindhold.

Økosystemets biotiske faktorer påvirker også i høj grad hinanden. Forskellige planteædere konkurrerer måske om den samme føde og…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind