Begreber

Abiotisk faktor

Abiotiske faktorer er et økosystems ikke-levende bestanddele, f.eks. solindstråling, temperatur, jordbundens sammensætning, næringsstofmængde og nedbørsmængde.

Autotrof

Autotrofe organismer kan selv danne organisk stof ud fra uorganisk stof.

Fotoautotrofe organismer danner organisk stof ud fra CO2 og sollys ved fotosyntesen.

Kemoautotrofe organismer danner organisk stof vha. energien i bestemte uorganiske stoffer.

Begrænsende faktor

Den begrænsende faktor er den miljøfaktor, som en organisme først løber tør for til sin vækst. Den begrænsende faktor kan f.eks. være mængden af et bestemt næringsstof, vand eller plads.

Biodiversitet

Biodiversitet er et mål for et økosystems biologiske mangfoldighed, typisk antallet af arter i et økosystem.

Biomasse

Biomasse er vægten af organisk stof. Man angiver ti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind