Eksempler på økosystemer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Når I arbejder med økologi i klassen, kommer I næsten med sikkerhed til at tage udgangspunkt i et eller flere bestemte økosystemer.

Forskellige typer af økosystemer har nogle helt bestemte kendetegn. Økosystemets stofstrømme, fødekæder og abiotiske og biotiske faktorer hænger tæt sammen med økosystemets type.

Vi har på Studienet skrevet kompendier om vandløbet og søen som økosystem. Vandløb og søer er nogle af de mest almindelige økosystemer at arbejde med i undervisningen. I hvert kompendium får du en kortfattet og præcis gennemgang af, hvad der er karakteristisk for det pågældende økosystem. Vi gennemgår også, hvad du skal være opmærksom på, hvis I udfører feltundersøgelser i økosystemet.