Biskop Fulbert om vasallens pligter (1020)

Overblik 

Kilden er et brev fra 1020, som den franske biskop Fulbert af Chartres skriver til Wilhelm d. 5., som er hertug af Aquitanien (region i det sydlige Frankrig). Fulbert beskriver vasallens pligter over for sin lensherre. Beretningen er en førstehåndskilde, og en af de ældste beskrivelser, der findes, af forholdet mellem vasal og lensherre.  

Baggrund

Feudalsamfundet i Frankrig var etableret og udbredt i starten af 1000-tallet. Derfor var det praktisk med nogle konkrete retningslinjer for, hvordan det ideelle forhold mellem vasal og lensherre skulle se ud. Hertugen af Aquitanien var en højtstående adelig, så hans interesse i vasallens pligter udsprang formodentligt af problemer med hans egne vasaller. Biskop Fulberts retningslinjer kunne derfor bruges til ikke bare at beskrive en god vasal, men også en dårlig vasal, altså en, der ikke levede op til retningslinjerne og dermed heller ikke sin troskabsed. 

Hvad kan kilden bruges til i Historie? 

Vasallen skulle være opmærksom på seks forhold: 

  1. Herrens velbeholdenhed 
  2. Herrens sikkerhed
  3. Herrens anseelse
  4. Herrens interesser
  5. Herrens friheder
  6. Herrens rettigheder

Hvert forhold er uddybet kort, og disse uddybninger er formuleret negativt. Det vil sige, at der står, h...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind