Feudalisme

Hvad var feudalisme? 

Feudalismen var en måde at organisere det middelalderlige samfund på. Det typiske billede på det feudale samfund var en pyramide med kongen i toppen, adelen i midten og bønderne i bunden. De forskellige lag i pyramiden hang sammen ved, at man udvekslede brugsret til jord for troskab og tjeneste:

  • En adelig svor kongen troskab og tjeneste. Kongen belønnede den adelige med jord.
  • En adelig lod lokale bønder dyrke sin jord og bo på den. Bønderne betalte den adelige med pligtarbejde.

Den del af systemet, der drejede sig om kongen og adelen, kaldte man vasalsystemet. Den del afsystemet, der drejede sig om adelen og bønderne, kaldte man fæstesystemet. Feudalismen var altså i teorien en funktionel opdeling af samfundet, hvor de forskellige parter var afhængige af hinanden. I praksi…

...

Vasalsystemet 

Kongen i toppen af den feudale pyramide var den største jordejer, og han havde mere jord, end han selv kunne holde. Derfor kunne kongen bortforlene dele af sin jord til adelige godsejere. Det betød, at godsejerne fik lov til at bruge jorden i bytte for to ting. 

  1. Godsejerne var loyale over for kong…

...

Fæstesystemet 

Godsejerne havde brug for bønder til at dyrke jorden ved deres godser. Bønderne kunne ikke selv købe den jord, de arbejdede på, så de fæstede den i stedet for. Aftalen mellem godsejeren og bonden hed en fæstekontrakt, og bønderne blev kaldt fæstebønder. Bønd…

...

Hvorfor opstod feudalismen?

Feudalismen vandt frem, fordi byerne holdt op med at fungere, og Romerrigets centraliserede bykultur blev til middelalderens decentrale landbrugskultur. Byerne holdt op med at fungere af to årsager

Den ene årsag hang sammen med transportmulighederne. Vejnettet i Romerriget var …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind