Fortalen til Jyske Lov (1241)

Baggrund

Kilden er et forord til Jyske Lov, som er en samling af love i tre bind. Jyske Lov gjaldt på tidspunktet for udgivelsen Jylland, Fyn og de omkringliggende øer. De to andre danske landsdele, Sjælland og Skåne, havde deres egne lovsamlinger, som formodentligt blev nedskrevet tidligere i 1200-tallet. De lovsamlinger hedder Sjællandske Lov og Skånske Lov. Jyske Lov kom til at gælde hele Danmark efter middelalderen og dele af Jyske Lov var officielt i brug indtil 1683. 

Hvad kan kilden bruges til i Historie? 

Kilden viser, at kristendommens værdier var på vej ind i samfundet

Lovens formål bliver forklaret med udgangspunkt i kristendommens værdier som retfærdighed og næstekærlighed. Loven skal sørge for, at det ikke er den stærkestes ret, der gælder, og loven skal tage lige meget hensyn til alle. Dermed skal loven også være lige for alle, så alle kan leve i fred og ro.

Lovens formål virker almindeligt i nutiden, men står i stor kontrast til vikingetiden og feudalsamfundets logik. Dengang kunne man fremlægge en konflikt på tinge og måske få medhold, men man skulle selv sørge for, at tingets beslutning blev ført ud i livet. Derfor måtte man have enten magt eller indflydelse for at få sin ret. 

Kilden viser, at kongemagten var blevet etableret og accepteret 

Kilden siger, at kongen laver loven, og at man ikke kan blive idømt en anden straf, end den loven foreskriver. Dette adskiller sig også markant fra tidligere tiders sædvanelove, hvor medlemmerne af tinget løste konflikter ud fra, hvordan man plejede at løse dem, og med fokus på en praktisk løsning, som ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind