Middelalderen i Danmark

Dansk middelalder

Danmark kom senere i gang med middelalderen end resten af Europa på grund af vikingetiden. Man siger som regel, at middelalderen i Danmark strakte sig fra cirka 1050 til reformationen i 1536, hvor kirken mistede en stor del af sin magt. 

Danmark oplevede meget af den samme udvikling som resten af Europa i middelalderen. Det vil sige, at kristendommen bredte sig, kirken fik stor indflydelse, samfundet blev feudalt, pesten ramte hårdt, og samfundsinstitutionerne og det politiske system begyndte at etablere sig. 

Kong Svend d. 2. Estridsen etablerede den katolske kirke i Danmark 

Svend d. 2. Estridsen blev konge af Danmark i 1047, og han sad på den danske trone indtil 1076. Kong Svend havde et meget nært samarbejde med den katolske kirke i løbet af sin regeringstid, og på den måde var han med til at bringe Danmark ind i den europæiske middelalder. Kong Svend inddelte Danmark i otte bispesæder, som han støttede med store gaver i form af jord, så kirken var sikret en indtægt. Kong Svend påbegyndte også kirkebyggeriet i Danmark, og der blev bygget omkring 2000 landsbykirker i løbet af højmiddelalderen.   

Danskerne drog på korstog i Østersøen 

Kirken havde svært ved at få de nordeuropæiske kongelige og adelige til at deltage i korstogene i det hellige land. Nordeuropæerne mente, at der var for langt til det hellige land, og at man lige så godt kunne bekæmpe de ikke-kristne, som var i nærheden, altså ved Østersøen. Paven gav derfor dispensation til, at korstogene også kunne føres andre steder end i det hellige land, og at korstogene kunne have til formål at omvende de ikke-kristne til kristendommen. 

Kong Valdemar d. 1. den Store gennemførte mange korstog mod venderne i løbet af sin regeringsperiode. Et af de vigtigste korstog var, da Valdemar den Store sammen med biskop Absalon erobrede vendernes vigtige borg Arkona på Rygen i 1169.  

Kong Valdemar d. 2. Sejr tog på korstog i Estland i 1219. Dannebrog faldt ifølge myten ned fra himlen under et slag mod de ikke-kristne estere og vendte danskernes forestående nederlag til sejr. Danneborg var altså en korsfarerfane før den blev Danmarks nationale flag. 

Det var oplag...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind