Opgaver om konstanter i harmonisk svingning

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Bestem amplituden A.
  • Gør rede for, om graf A, graf B eller graf C er grafen for f(x) = 2 · sin(x) + 1.
  • Aflæs A på grafen for f.…

...

Sådan kan du genkende opgaver af denne type

Du kan genkende opgaver af denne type på, at

  • der indgår en funktion på formen

f(t) = A · sin(ω · t) + d

  • du skal aflæse en eller flere af konstanterne på en graf/i forskriften eller afgøre hvilken graf, der hører til funktionen.…

...

Nyttig viden om harmoniske svingninger

I opgaver om harmonisk svingning får du typisk givet en funktion på forme…

...

Tips til at løse opgaver af denne type

Der hører ofte et bilag med en eller flere grafer med til opgaver af denne type.…

...

Eksempler

Eksempel: Aflæs en konstant i forskriften

En harmonisk svingning f er givet ved

f(x) = 4 · sin(2x) + 1

Bestem konstanterne A og ω.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med ekstra forklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempel: Bestem konstanter ved at aflæse på grafen

Figuren herover viser grafen for funktionen

f(x) = A · sin(x) + d

A og d er konstanter. Bestem A og d.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med ekstra forklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempel: Afgør hvilken graf, der er graf for funktionen

Figuren herover viser graferne A, B og C.

En harmonisk svingning f er givet ved forskriften

f(x) = 3 · sin(x) + 4

Gøre rede for hvilken af graferne A, B og C, der er graf for f.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med ekstra forklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Opgave 1

En harmonisk svingning kan beskrives ved funktionen f:

f(x) = 2 · sin(π · x) - 3

Bestem ampli…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind