Analyse

”Fribytter” er et digt fra Tom Kristensens debutdigtsamling Fribytterdrømme fra 1920. Digtet beskriver en fribytter som sejler omkring på sit skib, hvorfra han betragter de fremmede lande, der spejler sig i havoverfladen, når han sejler forbi. Fribytteren bliver i løbet af digtet til et billede på digteren, og fribytterens handlinger bliver et billede på den digteriske skabelsesproces.

Vi indleder analysen med en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, inden du læser vores analyse. I løbet af analysen kommer vi omkring alle de punkter, der normalt indgår i en digtanalyse. Men hvis du fx skal holde oplæg eller skrive opgave om ”Fribytter”, er det en god ide at fokusere på enkelte af punkterne og binde dem sammen ud fra en gennemgående vinkel på teksten.

Vi begynder vores analyse med at se nærmere genretræk i ”Fribytter”. Derefter analyserer vi digtets opbygning. Vi fokuserer på både den ydre og den indre komposition og forklarer betydningen af det faste rimmønster og den regelmæssige rytme.

Så ser vi nærmere på digtets billedsprog, som er præget af metaforer og sammenligninger. Digtet får et allegorisk præg, da fribytteren bliver et billede på digteren. Digtet benytter sig desuden af andre sproglige virkemidler, såsom retoriske spørgsmål. Den sproglige stil er høj, og ordforrådet er præget af farverige og forstærkende udtryk.

Vi ser også nærmere på digtets fortælleteknik, hvor der gøres brug af en skjult fortæller med vekslende synsvinkel. Vi kommer også ind på digtets miljø og fribytteren som billede på digteren. Vi afslutter analysedelen med at forklare, hvordan digtets skrivestil er typisk for ekspressionismen.

Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.