Komposition

Den ydre komposition er kendetegnet af en fast form

”Fribytter” er kendetegnet af en fast form. Digtet består af fire strofer, der hver består af otte verslinjer eller bare vers.

Digtets rimmønster er opbygget af balladerim. Vi kan som eksempel se på rimene i første strofe. De rimende stavelser er fremhævet med hhv. fed og understreget skrift:

Er en Fribytter ikke en Sejler,
der flakker fra grønt til rødt
og vaagnende stirrer mod Livet,
men søvnigt mod alt, som er dødt?
Og ligger han ikke og døser
i læ af Latinersejlet
og ser paa de vilde Lande,
som i Havet staar omvendt spejlet?

Andet vers rimer altså på fjerde vers, mens sjette vers rimer på ottende vers. Dette rimmønster går igen i samtlige strofer.

Digtets rytme er også den samme i hver strofe. Et digts rytme skabes af fordelingen af trykstærke og tryksvage stavelser. Vi kan som eksempel se på rytmen i anden strofe. De trykstærke stavelser er fremhævet med fed skrift:

Er en Fribytter ikke en samler
der spejler Alverden lyst:
- Den kalkhvide Havneby kravler
fra Havet mod blaa Bjærges Kyst!
- Af Templernes knaldrøde Porte
bedaares de sorte Svaner!
- Den solhvide Sky forfølges
af de hidsige, mørke Traner!             

Virkning

Den faste form giver ”Fribytter” et sammenhængende og harmonisk udtryk...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind