Resume og ordforklaringer

Digtets form og indhold

”Fribytter” består af fire strofer, der hver består af otte vers. Digtets rytme er bunden. Digtets rimmønster er også fast. Rimmønsteret er bygget op omkring såkaldte balladerim, hvor sidste stavelse i vers to rimer på sidste stavelse i vers fire, mens sidste stavelse i vers seks rimer på sidste stavelse i vers otte. Digtets form er altså fast.

Hver strofe er indholdsmæssigt bygget op omkring et retorisk spørgsmål, der spørger til fribytterens natur. I digtet er fribytteren et symbol på digteren. Digtets beskrivelse af fribytterens væsen er altså også en beskrivelse af digterens væsen.

Resumé af digtet strofe for strofe

Den første strofe spørger retorisk, om fribytteren er en sejler. Resten af strofen beskriver fribytteren som en omflakkende skikkelse, der søvnigt driver omkring på må og få, mens han betragter spejlbilledet af de fremmede lande, han passerer, i havets overflade.

Anden strofe spørger, om fribytteren er en samler, der spejler den omgivende verden på en lysende og kraftfuld måde. Resten af strofen består af tre eksempler på sådanne lyse og kraftfulde spejlinger. Hvert eksempel beskriver et scenarie, der bli...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind