Genre

Digtet er lyrisk

”Fribytter” er et lyrisk digt. Digtet indeholder ikke nogen sammenhængende handling, men beskriver derimod en række stemningsmættede øjebliksbilleder. Anden strofe viser tydeligt, at digtet drejer sig om sanseindtryk og sindsstemninger, ikke en fremadskridende historie:

Er en Fribytter ikke en samler
der spejler Alverden lyst:
- Den kalkhvide Havneby kravler
fra Havet mod blaa Bjærges Kyst!
- Af Templernes knaldrøde Porte
bedaares de sorte Svaner!
- Den solhvide Sky forfølges
af de hidsige, mørke Traner!

Strofen viser, hvordan fribytteren spejler verden i lyse, klare farver. Stemningen er intens, hvilket bliver understreget af det mange udråbstegn og de forstærkende udtryk, f.eks. ’knaldrøde’ og ’solhvide”.

Digtet fortæller altså ikke en fribytter- eller sørøverhistorie, men bruger i stedet fribytterskikkelsen som udgangspunkt for at beskrive en særlig måde at opleve verden på. Fribytteren bliver et billede på den ekspressionistiske digter. Stemningen omkring fribytteren giver os indtryk af, at kunstnerisk skabelse kræver, at man befinder sig i en særlig sindstilstand.

Digtet er modernistisk

”Fribytter” er også et moder...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind