Hjælp til Biologi

Her kan du få hjælp til Biologi på A-, B- og C-niveau på STX og HTX.

Du kan f.eks. få et overskueligt og præcist overblik over alle emner i dit pensum i vores kompendier til Biologi, og hvis du skal til skriftlig eller mundtlig eksamen, kan du læse om din eksamensform i vores eksamensvejledninger.

Opgaver i Biologi

Du skal ofte løse mindre opgaver som en del af den almindelige undervisning i Biologi. Det er meget sandsynligt, at en del af disse opgaver stammer fra tidligere eksamenssæt i Biologi. Studienets fagredaktører i Biologi har skrevet eksempelbesvarelser til alle opgaver, som er blevet stillet til den skriftlige eksamen i Biologi de sidste mange år. Hvis du er gået i stå med en opgave, eller hvis du gerne vil tjekke, at din løsning er korrekt, kan du derfor finde hjælp i vores samling af vejledende besvarelser af tidligere eksamenssæt.

Hvis du skal skrive en større opgave, findes der mange spændende emner at skrive om i Biologi eller i Biologi kombineret med et andet fag. I Studienets samling af større skriftlige opgaver kan du se eksempler på, hvordan andre har skrevet f.eks. SRO, SRP eller SSO i Biologi. Her kan du finde inspiration, hvis du skal vælge emne, eller hvis du gerne vil se, hvordan du opbygger en stor opgave i Biologi.

Rapporter over forsøg i klassen

Mange af de Biologi-forsøg, I laver i undervisningen, er klassiske eksperimenter, som mange andre elever på STX eller HTX har udført før jer. I Studienets samling af rapporter finder du vores nøje udvalgte eksempler på, hvordan gode rapporter over alle de klassiske forsøg i Biologi kan skrives. Her er hjælp at hente, hvis du er gået i stå med din rapport, eller hvis du gerne vil være sikker på, at du har helt styr på teorien og metoden bag netop det forsøg, som du arbejder med. Hvis det er nyt for dig at skrive rapporter i Biologi, kan du også bruge eksemplerne til at se, hvordan du opbygger en rapport, og hvilke afsnit og informationer du skal huske at have med.

Mundtlig eksamen eller årsprøve

Du kan komme op til mundtlig eksamen eller årsprøve i Biologi, uanset om du har faget på A-, B- eller C-niveau. I Studienets vejledninger til mundtlig eksamen i Biologi AB eller C kan du se, hvordan din eksamen eller årsprøve foregår. Du kan også se eksempler på, hvordan spørgsmål til den mundtlige eksamen kan se ud, og hvordan du laver en god disposition til dit eksamensspørgsmål.

Når du skal til mundtlig eksamen eller årsprøve, er det begrænset, hvor lang tid du har til at læse pensum op. Derfor har vi på Studienet samlet alt, du skal vide til eksamen, i vores kompendier til Biologi. Her får du en kortfattet, præcis og lettilgængelig indførsel i alle de emner, der er en del af dit pensum.

Skriftlig eksamen og terminsprøve i Biologi A

Hvis du har Biologi A, skal du op i faget til skriftlig eksamen. Inden din prøve eller eksamen kan det være en god idé, at du øver dig i at løse tidligere eksamensopgaver i Biologi. Du kan i Studienets vejledende besvarelser af tidligere eksamenssæt se, hvordan Studienets redaktører i Biologi har løst eksamenssæt fra de seneste mange år. Her kan du få en idé om, hvor lange dine besvarelser skal være, og hvilke informationer du skal have med. En del af opgaverne til den skriftlige eksamen er typeopgaver, som ofte optræder i forskellige varianter i eksamenssæt til skriftlig Biologi A. I Studienets guide til skriftlig eksamen i Biologi A finder du vejledninger til, hvordan du løser disse typeopgave. Samtidig finder du mange forskellige eksempler på, hvordan opgaver til eksamen kan se ud, og hvordan du løser dem. Bemærk, at den skriftlige eksamensguide i øjeblikket er under udvikling.

Til den skriftlige eksamen i Biologi A kan du møde opgaver inden for alle emner i dit pensum. I Studienets kompendier til Biologi får du en overskuelig og præcis gennemgang af alt det faglige stof, du skal kende, når du skal til skriftlig eksamen. Kompendierne hjælper dig på den måde med at få overblik over stoffet inden eksamen, uden du skal bruge tid på at læse om unødvendige emner eller detaljer undervejs.

Det er også muligt, at du skal til skriftlig terminsprøve i Biologi i løbet af skoleåret. Terminsprøven foregår på helt samme måde som den skriftlige eksamen. Du kan derfor forberede dig på din terminsprøve ved at bruge de samme materialer, som vi har anbefalet ovenfor.